Ekonomická olympiáda v Banskej Bystrici

Predposledné krajské kolo Ekonomickej olympiády organizoval INESS 18.02.2018 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.

Ekonomická olympiáda v Banskej Bystrici

Študentov zo 14 stredných škôl privítala Monika Budzák z INESS spolu s prodekanom a členom Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Jánom Šebom. Po krátkom úvode už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.

Najlepší súťažiaci postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25.apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards