Ekonomická olympiáda v Košiciach

Krajské kolo sa konalo dňa 14.02.2019 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice, pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE. Podujatie otvorila krátkym príhovorom Monika Budzák z INESS, riaditeľka projektu Ekonomická olympiáda.

Ekonomická olympiáda v Košiciach

Dekan Ekonomickej fakulty TUKE doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. prijal pozvanie na otvorenie súťaže a v krátkosti privítal súťažiacich na pôde univerzity, pogratuloval im k prvému postupu.

Potom už nasledoval samotný písomný test, kde stredoškoláci preverili svoje schopnosti vyrátať najvýhodnejšie zhodnotenie z investície a tiež otestovali svoj prehľad z metodológie ekonómie a ekonomickej histórie.

Po testovaní mali účastníci Ekonomickej olympiády možnosť sa vyjadriť k priebehu olympiády pomocou online dotazníka, spoločne sa odfotili a čakalo na nich občerstvenie.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards