Ekonomická olympiáda v Prešove

Druhú najvyššiu účasť v školskom kole zaznamenala Ekonomická olympiáda na východe Slovenska. V Prešovskom kraji to bolo 1 021 študentov, z ktorých sa najlepších 75 stretlo v krajskom kole v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity dňa 15.02.2019.

Ekonomická olympiáda v Prešove

Postupne prichádzali na miesto konania stredoškoláci a pedagógovia z 31 škôl v celkom kraji, od Popradu až po Sninu. Podujatie otvoril dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte. Po ňom prebrala slovo Monika Budzák z INESS, ktorá prítomných oboznámila s Ekonomickou olympiádou, činnosťou INESS a ďalšom postupe v súťaži. Po ňom už organizátori rozdali test krajského kola a študenti mali možnosť pomocou otvorených a testových otázok preveriť svoje vedomosti a zručnosti.

Rovnako ako v predošlých krajských kolách Ekonomickej olympiády sa účastníci mohli občerstviť a spolu s organizátormi si spravili spoločnú fotku.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards