Ekonomická olympiáda v Trnave

Aj do Trnavy zavítala Ekonomická olympiáda 08.02.2019, do priestorov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, kde sa konalo krajské kolo súťaže. 

Ekonomická olympiáda v Trnave

Stredoškoláci všetkých ročníkov spolu so sprevádzajúcimi pedagógmi prišli z viacerých miest v kraji, celkovo bolo zapojených 18 stredných škôl so 499 súťažiacimi. Študenti boli z gymnázií, z obchodných akadémií ale aj zo stredných odborných škôl. Do krajského kola postúpilo 41 úspešných riešiteľov.

Na úvod podujatia privítala účastníkov Monika Budzak z INESS, ktorá predstavila výsledky Ekonomickej olympiády, činnosť INESS a tiež podmienky postupu do celoslovenského finále.

Oficiálne otvorenie súťaže prevzala prodekanka Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Edita Poórová, Ph.D., ktorá zároveň predstavila možnosti štúdia na fakulte.

Nasledoval samotný písomný test, ktorý preveril schopnosti študentov prepojiť teóriu s praxou a tiež ich rozhľad v aktuálnych ekonomických témach. Po dopísaní testov mali študenti možnosť občerstviť sa.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards