Ekonomická olympiáda v Žiline

Na krajskom kole súťaže v Žiline dňa 11.02.2019 sa stretlo 66 súťažiacich, ktorí sa presadili v konkurencii 1 033 stredoškolákov zapojených v školskom kole. Žilinský kraj zapojil v školskom kole najviac súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska.

Ekonomická olympiáda v Žiline

Podujatie otvorila Monika Budzak z INESS, krátkym predstavením Ekonomickej olympiády a činnosti INESS. Po nej nasledoval príhovor doc. Pavla Kráľa, ktorý bližšie predstavil Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a možnosti štúdia na nej.

Partner Ekonomickej olympiády – Poradca Podnikateľa, sa zúčastnil otvorenia súťaže a venoval súťažiacim časopis Zisk manažment a prístup do svojich online vzdelávacích systémov.

Po krátkom úvode súťažiaci písali test krajského kola, ktorý pozostával z testových a otvorených otázok. Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards