Freedom Games

Radovan Ďurana sa v dňoch 10. – 11. Novembra zúčastnil medzinárodnej konferencie Freedom games (Igrzyska wolności 2018 a FB). Vystúpil v paneli, ktorý prednáškou otvoril bývalý minister financií a guvernér centrálnej banky Leszek Balcerowicz.

Freedom Games

Diskusia v paneli s názvom Kapitalismus/Globalizácia/Liberalizmus – príbeh úspechu, sa zameriavala na všeobecné zhodnotenie pokroku za posledných 200 rokov. Radovan Ďurana predniesol hypotetický návrh, či vzhľadom na radikálny pokles chudoby, obrovský nárast gramotnosti, predlžovanie doby života by nemal byť ustanovený štátny sviatok Zisku. Ten by mal pripomínať význam súkromného vlastníctva, voľného trhu a motivácie dosiahnuť zisk (peňažný aj nepeňažný), ktoré boli nevyhnutnými spoločenskými predpokladmi výrazného zlepšenia životného štandardu obyvateľov sveta.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards