INESS na konzultáciách k dani z príjmov

Pri príprave novelizácií zákonov je pre verejnosť možnosť zúčastniť sa konzultácií s predkladateľom, ktorým je väčšinou príslušné ministerstvo. Oproti rozporovému konaniu je výhoda v tom, že návrh zákona je ešte v úvodnej fáze (nemá konkrétnu podobu) a je možný konštruktívnejšie dialóg než pri rozporovom konaní, kedy sa zasahuje už priamo do napísanej štruktúry.

INESS na konzultáciách k dani z príjmov

INESS sa takýchto konzultácií pravidelne zúčastňuje. V januári to bola konzultácia k osobitnému odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. V piatok 1. februára zase prebiehali konzultácie k novele zákona dani z príjmov.

Táto daň je kľúčovou pre podnikateľské prostredie a pripravovaná novela má byť pomerne rozsiahla. Zmena sadzby (zníženie by sme samozrejme brali) si vyžaduje politický konsenzus koalície, preto sme pri konzultáciách zamerali skôr na technické aspekty. Medzi ne patrí napríklad otázka daňových preddavkov. INESS navrhuje zaviesť informovanie daňovníkov a vzniku a výške povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu. Zároveň navrhujeme zvýšiť hranicu z 2500 eur na 10 000 eur. Argumenty sme v minulosti zhrnuli v komentári.

Príprava novely bude trvať ešte niekoľko mesiacov, veríme, že prinesie aspoň niekoľko pozitívnych zmien.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards