Poznáme najlepších mladých ekonómov a ekonómky na Slovensku

Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Neznamená to však, že tu nie sú študenti a učitelia, ktorí ekonómiu majú radi, rozumejú jej a vedia ju vyučovať. Prvý ročník Ekonomickej olympiády odhalil mená najzdatnejších mladých ekonómov na Slovensku.

Poznáme najlepších mladých ekonómov a ekonómky na Slovensku

V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Záverečnému finále súťaže predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4000 študentov zo 150 stredných škôl. Nasledovali krajské kolá, z ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov Slovenska. V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Najlepší desiati postúpili do ústneho kola, kde svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Slovenská sporiteľňa), Mgr. Juraj Karpiš (INESS) a Ing. Monika Olejárová (INESS).

Prekvapila ma úroveň poznatkov, motivácia aj vyjadrovacia schopnosť súťažiacich. Optimizmus kazí len tušenie, že mnoho z nich odíde do zahraničia. Dúfam ale, že niektorí sa aj vrátia a pomôžu svojimi znalosťami zlepšovať Slovensko,“ hovorí Juraj Karpiš, hlavný analytik INESS a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády.

Z ústneho kola vzišlo poradie najlepšej desiatky súťažiacich. Tretie miesto obsadil Tomáš Ťapák z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, druhé miesto vybojoval Filip Mardzin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Absolútnym víťazom prvého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Tobiáš Winczer zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

Všetkým súťažiacim v závere podujatia gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady Ekonomickej olympiády. Finalisti získali vecné ceny v podobe ročného predplatného ekonomického týždenníka Trend a ekonomickej literatúry. Najlepší traja sa môžu tešiť aj z elektronickej čítačky kníh Amazon Kindle (3. miesto), mobilného telefónu Huawei (2. miesto) a notebooku Lenovo IdeaPad (1. miesto).

„Na budúci rok určite zapojíme aj našich ďalších študentov. Odporúčame aj ďalším školám sa do tejto olympiády zapojiť, žiaci získajú veľmi pekné skúsenosti a majú z toho dobrý zážitok,“ dodáva Soňa Kúrňavová, učiteľka z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská trojkolová súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Členmi Odbornej rady súťaže sú poprední slovenskí ekonómovia ako napr. viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor a mnohí ďalší. Cieľom je vzbudiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať spomedzi nich nadaných ekonómov a podporovať ich v ďalšom rozvoji. Súťaž prispieva k zlepšeniu ekonomickej a finančnej gramotnosti Slovákov. INESS plánuje v súťaži pokračovať aj na budúci rok, pričom víťazov čaká účasť aj v medzinárodnom finále, do ktorého sa zapoja súťažiaci z Česka, Maďarska či Veľkej Británie.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards