Free Market Road Show 2019 v Bratislave

INESS je už niekoľko rokov organizátorom medzinárodnej konferencie Free Market Road Show. Ide o unikátnu sériu konferencií, ktorá aj v roku 2019 zavítala do Bratislavy , pričom išlo o jej 11. ročník. Prediskutované boli súčasné ekonomické problémy a ich možné riešenia.

Free Market Road Show 2019 v Bratislave

INESS je už niekoľko rokov organizátorom medzinárodnej konferencie Free Market Road Show. Ide o unikátnu sériu konferencií, ktorá je organizovaná naprieč Európou a Kaukazom, v tomto roku celkovo v 30 hlavných mestách. Aj v roku 2019 táto konferencia zavítala do Bratislavy (Bratislava bola jedným zo 4 miest, kde táto konferenčná tour začínala), pričom išlo o jej 11. ročník. Prediskutované boli súčasné ekonomické problémy a ich možné riešenia.

Slovenská časť tohto podujatia sa konala 10. apríla 2019 v Hoteli Devín v Bratislave, kde sa zišlo približne 90 účastníkov. Medzi účastníkmi nechýbali politici, veľvyslanci, študenti, podnikatelia, novinári či zástupcovia záujmových združení a neziskových organizácií. Tohtoročná konferencia bola zameraná na dve hlavné témy: podnikanie na Slovensku a v Európe 30 rokov po páde socializmu, a budúcnosti Európy v paneli s názvom Európa na križovatke.

Konferenciu otvoril Richard Ďurana, riaditeľ INESS. Predstavil program konferencie a oboznámil účastníkov s hlavnými diskusnými témami. Nasledoval prvý diskusný panel, ktorý bol venovaný podnikaniu na Slovensku a v Európe 30 rokov po páde socializmu. Len 37 % Európanov chce podnikať. Za Atlantikom sa chce stať podnikateľom 51 % Američanov a v Číne až 56 % ľudí. Ako zmeniť vnímanie slova podnikateľ? Aký je trend v (de)regulácii podnikateľského prostredia a aká je úloha EÚ a národných štátov? Aké odporúčania by mali politici (nielen) na Slovensku z dlhodobej perspektívy nasledovať? O týchto otázkach diskutovali pozvaní panelisti.

S prvým príspevkom vystúpil domáci rečník Martin Vlachynský z INESS, ktorý zhodnotil podnikateľské prostredie v 90. rokoch a zároveň ho porovnal so súčasnosťou. Pre lepšie porovnanie zdôraznil podstatné výhody a nevýhody podnikania v daných obdobiach. Ako príklad jedného z negatívnych zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v súčasnosti použil prípad odvodu reťazcov.

Druhý príspevok predstavil Nicholas Harris (SUI), ktorý je riaditeľom pre verejné záležitosti v spoločnosti Japan Tobacco International vo Švajčiarsku. Hovoril o nadmerných reguláciách spoločností. Ako príklad neúspešnej politiky, ktorá nijako nenaplnila svoje ciele, uviedol obal rôznych produktov ako útok na voľbu spotrebiteľa. Následne predstavil, ako by správna regulácia mala vyzerať.

Ďalším rečníkom bol Richard Teather (UK), vedúci britský akademik špecializujúci sa na daňové offshore jurisdikcie a profesor daňového práva na Bournemouth University. Zameral sa na tému daňovej harmonizácie. Poukázal na to, do akej miery dane ovplyvňujú spotrebu subjektov a výšku HDP. Európska únia chystá harmonizáciu daní vo forme spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb. Na jeho príklade vysvetlil, prečo by bol Brexit výhodný pre Veľkú Britániu a ako sa Veľká Británia môže stať európskym Singapurom.

Nasledoval domáci rečník Ján Oravec, ktorý je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Hovoril o obnovení slobody a o tom, ako sa demokracie postupne a potichu menia na neliberálne. Sloboda je nedeliteľná – občianska, aj ekonomická. Tú ekonomickú si však málokedy všímame, nie sú proti jej obmedzovaniu žiadne protesty. Tvrdil, že naša spoločnosť je založená na povoleniach, podnikatelia môžu robiť len to, čo majú povolené.

Po jednotlivých príspevkoch pokračovala diskusia, kedy mali účastníci v publiku možnosť položiť otázky rečníkom prostredníctvom sli.do. V diskusii Nicolas Harris objasnil, že dostatočné zdieľanie informácií a komunikácia v spoločnosti, či rozoznávanie, kto pri danom momente nesie zodpovednosť môže vyriešiť otázku presunu zodpovednosti na štát.

Richard Teather odpovedal na ďalšiu otázku publika týkajúcu sa daňových rajov a faktorov, na základe ktorých sa podnikatelia rozhodujú kam premiestniť svoje podnikanie. Nie všetky daňové raje sú rovnaké, záleží na čo sa daný podnikateľ zameriava. Niektoré sú veľmi regulované, ale napriek tomu majú menšie dane. Kajmanské ostrovy sú vhodné pri medzinárodnom investovaní. Honkong označil za imúnny, pretože nikto sa nezahráva s Čínou.

Ďalšia otázka smerovala na Jána Oravca. Odpovedal na otázku čo by spravil keby sa stal ministrom hospodárstva. Nestal by sa ním, pretože by to preňho nemalo zmysel. Zmena má prísť v rámci celej vládnej politiky, nie v rámci jedného ministerstva.

Druhý panel sa venoval téme Európa na križovatke. S úvodným príspevkom vystúpil Terry W. Anker (USA), prezident Anker Consulting Group. Poukázal na podstatu poznania, ako jednotlivé trhy formujú a ovplyvňujú našu spoločnosť. Porovnal západnú a východnú tradíciu. V západných krajinách je dôraz viac kladený na ľudské zdroje, prírodné zdroje a osobný majetok, zatiaľ čo vo východných krajinách majú tieto hodnoty menší význam a tradíciu.

Druhým rečníkom bol John Fund (USA), komentátor a analytik pre kanál Fox News – štvrté najsledovanejšie svetové médium. Porozprával o svojej osobnej skúseností s taxíkmi v Bratislave a vysvetlil aký negatívny vplyv to môže mať pre Slovensko, nie len pre domácich obyvateľov, ale aj zahraničných turistov, a tiež investorov. Uber bol zakázaný a od apríla platia nové regulácie pre Taxify, ktorý tak prišiel o 80 % svojich vodičov. Navrhol, aby boli regulácie pozastavené aspoň počas 16 dní, kedy bude Slovensko centrom ľadového hokeja.

S tretím príspevkom sa predstavil domáci rečník Peter Gonda, riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Jeho témou bol socializmus a jeho ekonomická realita. Socializmus je pozitívne vnímaný z rôznych príčin – spomienkový optimizmus, šírené mýty, preferencia istoty pred slobodou. Následne vyvrátil mýty o socializme. Hovoril o tom, ako po páde socializmu klesalo HDP v porovnaní so západnými susedmi a o tom, že si ľudia v súčasnosti môžu kúpiť oveľa viac tovarov a služieb ako za socializmu. Socializmus pokladá za historický a intelektuálny omyl.

Ďalším rečníkom bol Daniel J. Mitchell (USA), ekonóm so zameraním na verejnú politiku vo Washingtone DC. Rozoberal slobodu v Európe. Po pozitívnych správach sa zameral na výzvy, ktoré sú pre Európu aktuálne – fiškálna záťaž, demografia, byrokracia, protekcionizmus, Brexit. Následne pre porovnanie ukázal skóre ekonomickej slobody počas 30 ročného vývoja.

Nasledovala diskusia, kde Daniel J. Mitchell odpovedal rovno na dve otázky z publika. Prvou z nich bola otázka ohľadom migrácie z tretích krajín, kde upozornil na rozdiel medzi migrantmi, čo budú platiteľmi dane alebo tých, čo budú poberať dávky. Druhá otázka sa týkala progresívneho zdaňovania príjmu, kedy uviedol, že západné krajiny zbohatli bez daní z príjmu, pretože táto daň môže narobiť ekonomické problémy a znížiť ekonomickú aktivitu. Peter Gonda doplnil, že politici sa snažia zdaniť bohatých, ale výrazne tým ovplyvňujú práve strednú a nízku vrstvu obyvateľstva.

Ďalšia otázka smerovala na Johna Funda aby vyslovil názor na rastúce globálne dominantné platformy ako je Uber či Google. Tvrdil, že reguláciami nepomôžeme spotrebiteľom, práve naopak. Všetky tieto veľké platformy čelia stále viac a viac konkurentom, kedy Terry Anker dodal, že ak necháme trh otvorený, Uber nebude prioritnou platformou napr. o 10 rokov, pretože iná spoločnosť preberie toto miesto, tak ako sa to stalo nespočetne veľa ráz v minulosti. Peter Gonda v diskusii o slobode verzus istote spomenul, že keď dávame za vzor Švédsko a jeho socializmus, musíme sa brať do úvahy skutočnosť, že Švédsko zbohatlo vďaka kapitalizmu a voľnému trhu, a od štátu sociálneho blahobytu zavedeného v 70-tych rokoch minulého storočia sami ustupujú a daňové a regulačné zaťaženie v tejto krajine významne klesá. John Fund dodal, že mladí ľudia často ani nevedia, čo to socializmus bol a že dôkazom sú rôzne ankety zamerané na názor mladých ľudí ohľadom socializmu.

Konferenciu slávnostne uzavreli svojimi záverečnými poznámkami Kai Weiss z viedenského Austrian Economics Center a Richard Ďurana z INESS.

Partnermi podujatia boli: Austrian Economics Center, Nadácia Tatra banky, Nadácia EPH, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Students for Liberty Slovakia a mediálnym partnerom boli Aktuality.sk.

Viac informácií o podujatí ako aj prezentácie rečníkov nájdete na webstránke podujatia tu: http://iness.sk/fmrs/

Fotogaléria z podujatia je dostupná na tomto linku.

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards