Nečakajme zastavenie zadlžovania

Zdravotnícke noviny uverejnili článok Martina Vlachynského. 16. 05. 2019.

Pri každom z doterajších oddlžovaní sme počúvali reči o tom, že je posledné a odteraz už bude hospodárenie nemocníc vyrovnané. Politici, bohužiaľ, zabúdajú na to, že ich slová nemajú čarovnú moc a veci sa neudejú len ich vyslovením. Nemocnice síce pri súčasnom kole oddlžovania museli predstaviť ozdravné plány. Tie však sotva majú potenciál priniesť zásadnú zmenu, keďže podľa neoficiálnych informácií je ich kľúčovou časťou v mnohých prípadoch zvýšenie platieb od zdravotných poisťovní. To by prinajlepšom posunulo horúci zemiak ďalej, keďže VšZP už teraz hlási za prvý kvartál stratu.

Jednotliví poskytovatelia majú vždy priestor na zvýšenie svojej efektívnosti, ale keďže najväčšou položkou sú personálne náklady, tento priestor je obmedzený. Vzhľadom na nábeh sociálnych balíčkov a všeobecný rast miezd v ekonomike budú tieto náklady ďalej rásť, a preto nemožno očakávať zastavenie zadlžovania. Možnosti sú tak len dve. Zvýšiť objem financií do nemocníc cez vyššie platby poisťovní, čo by si však vyžiadalo vyššie odvody pracujúcich a/alebo vyššie platby štátu za svojich poistencov. Druhou možnosťou je systémové zvyšovanie efektívnosti. Niektoré cesty ukazuje projekt Hodnota za peniaze (v rámci ktorého má ministerstvo zdravotníctva ešte veľa nesplnených úloh), dôležitý však bude hĺbkový prerod smerom k menšiemu počtu hospitalizácií, ku kratším hospitalizáciám, k vyššiemu využitiu existujúceho kapitálu, lepšiemu rozdeleniu práce drahého personálu atď. Projekt stratifikácie (sám osebe dosť pomalý) nebude stačiť. V systéme nie sú zabudované mechanizmy, ktoré by tlačili poskytovateľov k väčšej efektívnosti hrozbou straty klientov.

Mnohí štátni poskytovatelia sú navyše v pozícii ekonomicky nesvojprávnej osoby, keďže ich riadenie sa začína na úrovni ministerstva, a teda podlieha krátkym politickým cyklom a ochromujúcej byrokracii. Videli sme to napríklad na absurdnej situácii s nákupom operačných stolov pre neurochirurgiu.

Zdravotnícke noviny
16. 05. 2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards