Cena zamestnanca

Otázka Koľko stojí zamestnanec je dôležitá pre každého zamestnávateľa.

 

Cena zamestnanca

Je zároveň dobrým medzinárodným ukazovateľom konkurencieschopnosti. Netreba si však zamieňať superhrubú mzdu s nákladmi na zamestnávanie. Legislatíva určuje zamestnávateľovi celý rad rôznych povinností, ktoré pre neho znamenajú náklady. Kým kalkulačiek superhrubej/čistej mzdy existuje viacero, komplexná kalkulačka celkových nákladov na zamestnanca dosiaľ chýbala.

Tento nedostatok rieši nový projekt cenazamestnanca.sk, ktorý vznikol v spolupráci Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, Nadácie SPIN a INESS. Kalkulačka berie do úvahy nielen mzdu, dane a odvody, ale aj zhruba 80 legislatívnych úprav, ktoré generujú náklady pri zamestnávaní. Medzi ne patria úpravy o poskytovaní pracovného voľna, administratívne povinnosti, či povinné školenia.

Po zadaní niekoľkých premenných vám kalkulačka vygeneruje odhad nákladov na reálne odpracovaný čas zamestnanca. Napríklad 35-ročný zamestnanec najnižšej rizikovej kategórie, pracujúci 10 hodín mesačne nadčas, čerpajúci 10 dní PN ročne a nepracujúci cez sviatok, má hrubú zmluvnú mesačnú mzdu 800 eur. Za reálne odpracovaný čas mu zamestnávateľ vyplatí 6417 eur ročne. Za dovolenky a PN mu vyplatí ďalších 1481 eur. Daňovo odvodové náklady sú 5115 eur a ďalšie náklady vyplývajúce z legislatívny sú 943 eur. Z ročných nákladov 14 357 eur na tohto zamestnanca je legislatívou vynútených viac ako 55%. K tomu si zamestnávateľ ešte musí pripočítať jednorázový náklad 2325 eur na prijatie a prepustenie zamestnanca.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards