Zdravotníctvo a zlyhanie trhu

Od 60. rokov 20. storočia neoklasickí ekonómovia legitimizovali reguláciu a kolektivizáciu zdravotníctva pojmom „zlyhanie trhu“. Od tej doby je zdravotníctvo nekriticky používané ako príklad nemožnosti dosiahnuť „ideálny trh“ a symbol nevyhnutnosti štátnych zásahov. Tie majú napraviť zlyhania trhu, ako je najmä informačná asymetria.

Zdravotníctvo a zlyhanie trhu

Švajčiarsky lekár Marc Fouradoulas, ktorý sa venuje aj ekonomickej teórii zdravotníctva, predniesol na jeseň 2019 na viedenskej konferencii „Rakúska ekonómia v 21. Storočí” príspevok, v ktorom spochybnil túto ekonomickú doktrínu. Problémom je podľa neho samotný model dokonalej konkurencie. Práve doktrína „zlyhania trhu“ viedla k byrokratizácii všetkých zdravotníckych služieb, k pomalému rigidnému systému, ktorý sa nemôže prispôsobiť potrebám pacienta a stáva sa predmetom zneužívania osobitnými záujmovými skupinami.

Príspevok Marca Fouradoulasa sme preložili do slovenčiny a ponúkame vám ho ako PDF tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards