Nový systém pridelovania EČV

Martin Vlachynský sa pre JOJ vyjadril k EČV. 21. 06. 2020.

Nový systém pridelovania EČV

Martin Vlachynský, analytik INESS: "My sme identifikovali zhruba na 8 miliónov pre štátny rozpočet a ďalších 800 000 až 1 000 000 v tom, že ľudia by strácali trošku menej času evidencie vozidiel."

Lukáš Demín: "Neustála výmena tabuliek je ako začarovaný kruh. Zbytočný a nákladný. A súčasný systém stál daňových poplatníkov už desiatky miliónov eur. Po novom by teda mohli byť evidenčné čísla trvalo priradené k vozidlu."

Martin Vlachynský: "Veľká väčšina európskych štátov prešla práve k tomuto systému, teda, že upustili od toho, kedy rôzne okresy, regióny prideľovali svoje evidenčné čísla. A je nejaká centrálna evidencia, centrálne vydávanie čísel, ktoré už nie sú naviazané na nejaké konkrétne mestá."

Lukáš Demín: "Okrem iného je Slovensko už len 1 z 3 štátov, kde evidenciu vozidiel rieši polícia. V iných krajinách sa tieto kompetencie presunuli do civilnej sféry."

Martin Vlachynský: "Policajt je pomerne drahý pracovník. Je to odborný pracovník, ktorý musel prejsť školením, má výsluhový dôchodok. Nie je efektívne, aby takto kvalifikovaný človek robil viac-menej jednoduchú administratívu s vypisovaním papierov."

Lukáš Demín: "Aj u nás by táto kompetencia mohla prejsť napríklad na kataster. K efektivite by tiež prispelo, keby prepis vozidla vieme vyriešiť na diaľku."

Martin Vlachynský: "Krásny príklad je Veľká Británia, kde ani neexistujú nejaké lokálne dopravné inšpektoráty alebo niečo podobné. Tam je jeden centrálny úrad. Vy, keď kupujete, predávate vozidlo, podpíšete kúpno-predajnú zmluvu. Poštou alebo cez internet zašlete informáciu o tom, že prebehla táto transakcia, majiteľom vozidla som ja."

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards