Slovenské školstvo vyhralo jackpot

Téma vzdelávania sa na Slovensku už dlhodobo spája s tvrdeniami o nedostatočnom financovaní. Chýbajúce zdroje a nízke platy učiteľov sú označované ako hlavné nedostatky súčasného školstva, ktoré bránia zvyšovaniu jeho kvality. Tento naratív sa dostal aj do Národného integrovaného reformného plánu.

V novej publikácii ukazujeme, že problém chýbajúcich zdrojov vo vzdelávaní nie je zďaleka taký výrazný, ako sa zvykne vo verejnej diskusii prezentovať. A platy učiteľov dosahujú porovnateľné úrovne s krajinami EÚ.

Slovenské školstvo vyhralo jackpot

V prvom rade je potrebné povedať, že poslednú dekádu výrazne rastú výdavky na jedného žiaka v regionálnom školstve (o 80 %), taktiež výdavky na študentov vysokej školy vzrástli viac ako dvojnásobne a v neposlednom rade taktiež výrazne rýchlo rastú mzdy učiteľov (o 80 %) v porovnaní s rastom priemernej mzdy (45,6 %). Napriek tomuto rýchlemu rastu výdavkov v školstve hlasy volajúce po viac zdrojoch sú čim ďalej hlasnejšie.

Dva najčastejšie používané argumenty pre zvýšenie financií v školstve sú nízky podiel výdavkov na vzdelávanie na HDP a nízky podiel miezd učiteľov na mzdách vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V publikácii ukazujeme, prečo obidva tieto argumenty skresľujú debatu. Výdavky na vzdelávanie je potrebné porovnávať s verejnými výdavkami a mzdy učiteľov s priemernými mzdami v hospodárstve. Takto dostaneme výpovednejšie medzinárodné porovnanie, ktoré ukazuje, že v skutočnosti nemôžeme hovoriť o výraznom nedostatku zdrojov v školstve.

Pri odmeňovaní učiteľov však skutočne existujú minimálne dva problémy. V prvom rade sú to učitelia v Bratislavskom kraji, ktorí žijú v bohatom a drahom regióne a tabuľkové mzdy nezodpovedajú miestnym podmienkam na trhu práce. V druhom rade je to odmeňovanie šikovných a kvalitných učiteľov, ktoré by ich motivovalo ku kvalitnému vzdelávaniu deti. V publikácii sa venujeme aj otázkam, ako tieto dva akútne problémy riešiť.

Celú štúdiu v PDF formáte si môžete stiahnúť TU

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards