Tlačová správa: Slovenskí stredoškoláci sa presadili v medzinárodnej konkurencii a vybojovali prvé dve miesta v medzinárodnej Ekonomickej olympiáde

16. - 18. septembra 2021 sa konalo tretie medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.  Podujatie sa kvôli medzinárodnej účasti a pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii konalo online. Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.

Tlačová správa: Slovenskí stredoškoláci sa presadili v medzinárodnej konkurencii a vybojovali prvé dve miesta v medzinárodnej Ekonomickej olympiáde

V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Grécku, Bosne a Číne zúčastnilo tento rok viac ako 30 000 stredoškolákov, no len 35 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní. Slovensko reprezentovali Daniel Baňár (Gymnázium Nové Zámky), Tibor Maťašovský (Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave), Matej Sova (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave), Júlia Tyukosová (Gymnázium Nové Zámky) a Alex Zamborský (Gymnázium sv. Moniky v Prešove).

Stredoškoláci jednoznačne ukázali, že napriek správam o slabej finančnej gramotnosti Slovákov tu žijú výnimočne nadaní mladí ekonómovia, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii spomedzi stredoškolákov. Podujatie bolo rozdelené do troch dní. Súťažiacich čakal v prvý deň písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery. V druhý deň pokračoval online program diskusiou o dopadoch koronakrízy na medzinárodný obchod. Diskutovali Panagiotis Liargovas, profesor ekonómie na Peloponézskej univerzite a György Iván Neszmélyi, profesor Budapeštianskej ekonomickej školy, diskusiu moderovala Martina Bacíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády v Česku.

Po vyhodnotení písomných testov a programe nasledovalo ústne kolo súťaže pre desiatich finalistov, ktoré sa konalo v sobotu, 18.9. v dopoludňajších hodinách. Súťažiaci si vylosovali jednu z dvanástich otázok a svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

Členmi poroty boli Panagiotis Liargovas (Peloponézska univerzita, Grécko), Monika Budzák (INESS, Slovensko), Gábor Tóth (Corvinus University, Maďarsko) a Admir Čavalić (Asociácia Multi, Bosna a Hercegovina).

Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém. Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie.

Víťazom tretieho medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z Gymnázia v Nových Zámkoch, ktorý tento rok zvíťazil aj v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády. Striebornú priečku obsadila Júlia Tyukosová rovnako z Gymnázia v Nových Zámkoch. Tretie miesto si vybojoval dvojnásobný český víťaz Otakar Kořínek, študent pražského gymnázia Nový PORG.
 
„Teším sa, že som dostala možnosť zúčastniť sa medzinárodného kola a reprezentovať Slovensko. Organizácia a prostredie bolo výborné aj napriek online forme. Nadobudnuté vedomosti mi určite v budúcnosti pomôžu, aj keď stres pri ústnych odpovediach ma asi neopustí“ – povedala po vyhodnotení súťaže Júlia Tyukosová, vicevíťazka medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2020/2021.

Ekonomická olympiáda je medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financií. Na Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Registrácia do 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na webe ekonomickaolympiada.sk.

 

Kontakt pre médiá:
Monika Budzák / INESS
E-mail: monika.budzak@iness.sk

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards