Ako ďalej s kompenzáciami priemyslu?

Za posledný rok vzrástla cena povolenky radikálne - o takmer 100 %. To sa, pochopiteľne, dotýka všetkých producentov priamych emisií CO2, ktorí povolenky musia nakupovať. Málo sa však hovorí o skutočnosti, že podobným tempom rastie aj cena elektriny – do ktorej sa premietajú náklady na povolenky. Vďaka prepojeným trhom s elektrinou sa to týka aj Slovenska, a to bez ohľadu na vysoký podiel produkcie bezemisnej elektriny v jadrových a vodných elektrárňach.

Ako ďalej s kompenzáciami priemyslu?

Výsledkom sú nepriame nezamýšľané dopady obchodovania s povolenkami. Rastúca cena elektrickej energie postihuje aj firmy, ktoré majú vysoko ekologickú výrobu, zvlášť ak je energeticky náročná. I napriek nízkym emisiám CO2 tak aj tieto firmy musia platiť vysoké náklady za povolenky skryté v cene elektriny. To, pochopiteľne, motivuje k presunu takýchto výrob do krajín, kde ešte nie je produkcia emisií CO2 spoplatnená.

Európska komisia si je tejto skutočnosti – rizika vývozu emisií CO2 do zahraničia - vedomá, a preto umožňuje členským štátom kompenzovať nepriame náklady. Kompenzácie ale nie sú jasne stanovené a štáty k nim pristupujú rozdielnym spôsobom.

Podmienky kompenzácií na Slovensku patria medzi menej štedré, štát nevyužíva možnosti vlastných zákonov. Ak nemá dôjsť k presunu týchto výrob do zahraničia, budú potrebné zmeny v legislatíve. O to viac, že Európska komisia navrhuje zásadné urýchlenie znižovania emisií – čo sa prenesie do ďalšieho rastu ceny povoleniek.

Aj z týchto dôvodov sme organizovali konferenciu Priemysel na odchode? začiatkom septembra 2021 (prednášky a prezentácie tu). A aj na základe príspevkov, ktoré na konferencii odzneli a na základe medzinárodných porovnaní sme prišli so štúdiou, v ktorej popisujeme možnosti, ako nastaviť kompenzáciám rozumný rámec.

Štúdia s názvom Ako kompenzovať priemysel za nepriame náklady uhlíka je dostupná na tomto linku.

Podľa nášho názoru by pravidlá kompenzácií mali byť nastavené tak, aby vláda nezasahovala z rôznych iných dôvodov do vyplatenej sumy, ale aby schéma bola nastavená transparentne a predvídateľne do budúcnosti. Zároveň navrhujeme, aby kompenzácie boli vyplácané vo výške, ktorú umožňuje európska legislatíva (max 25% z dražieb povoleniek, na 75% oprávnených nákladov). Takisto navrhujeme zrušenie minimálnej hranice 1 GWh a otvorenie schémy pre všetky priemyselné podniky.

K samotnej štúdii sme spracovali aj doplňujúce texty a podcasty:

Texty:

1) Aký je rozdiel medzi kompenzáciami nepriamych nákladov a kúpou emisných povoleniek

2) Ako funguje obchod s emisnými povolenkami a prečo ich cena prudko rastie

3) Aké sú emisné ciele a štatistiky Slovenska

Podcasty:

#INESSnaDNES k povolenkám

#INESSnaDNES k rastúcej cene elektriny

#Navrsku Dekarbonizácia priemyslu

#Navrsku Emisné povolenky

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards