Šarlatán kričí: chyťte šarlatána!

Nezvyknem reagovať na emotívne a útočné reakcie na moje texty. Väčšinou v nich totižto autori v tom lepšom prípade ventilujú svoje ideologické predsudky alebo v horšom svoje osobné animozity. Keď som si však prečítal text „Keď sa štúdií a štatistík zmocnia šarlatáni“ od Jakuba Dovčíka, musel som aspoň v tomto jednom prípade zmeniť svoj postoj. Nie preto, že by jeho text nebol emotívny a útočný. Ale preto, lebo sa oháňa sofistikovanými výrazmi a hľadaním pravdy, a potom spraví škôlkarskú chybu a pravdepodobne vedome zavádza.

Šarlatán kričí: chyťte šarlatána!

Hlavná kritika mierila na moju interpretáciu veľkej zahraničnej štúdie skúmajúcej vplyv minimálnej mzdy. Dovčík má síce pravdu, že nejde v pravom slova zmysle o metaštúdiu, ale jej rozsah (skúma 69 iných štúdií) z nej robí významnú prehľadovú štúdiu. Vo svojom článku som napísal, že podľa autorov tejto štúdie „existuje jasná prevaha štúdií s negatívnym dopadom minimálnej mzdy“. Na to kritik zareagoval, že som odignoroval štatistickú signifikantnosť jednotlivých výskumov, ktorú autori popisujú v tabuľke.

A skutočne, keď sa v spomínanej tabuľke pozrieme na výskumy, ktoré majú signifikantnosť pod 5 %, tak sa dozvieme, že túto podmienku splní 46 % štúdií s negatívnym záverom.

Čo však kritik akosi zabudol dodať je, že aj podiel výskumov, ktoré odhalili pozitívny dopad minimálnej mzdy, taktiež klesne. A to výrazne z 21,1 % na 3,9 %. Z toho vyplýva, že podiel výskumov s negatívnym dopadom v skutočnosti pri signifikantnosti pod 5 % vzrastie na 84 % z pôvodných 78,9 %. Laicky povedané, ak nás zaujíma len výskum s dostatočnou signifikantnosťou, tak ešte oveľa viac výskumov tvrdí, že minimálna mzda škodí, než naopak.

Nanešťastie moju benevolentnú hypotézu, že kritik sa len zabudol pozrieť na pokles podielu štúdií s pozitívnym záverom, Dovčík vyvracia hneď v ďalších odstavcoch. Tu píše, že pri nízkopríjmových skupinách „našla až tretina štúdií pozitívny vplyv zvyšovania minimálnej mzdy a len tretina našla štatisticky významný negatívny efekt.“

Z tohto tvrdenia si neskúsený čitateľ odnesie, že pri nízkopríjmových zamestnancoch je v zásade rovnaký podiel výskumov s negatívnym a pozitívnym záverom. To je však otvorené zavádzanie. Dovčík totižto porovnal na jednej strane výskumy s negatívnym výsledkom so signifikantnosťou pod 5% a na druhej strane všetky, opakujem všetky (!) pozitívne výskumy. Teda vedome si do porovnania vybral to, čo sa mu hodilo, hoci mu muselo byť jasné, že porovnáva jablká s traktormi.

Akademická diskusia je zdravá a rád sa pustím do polemiky ku výsledkom konkrétnych výskumov. Jakub si však miesto toho vymyslel argumenty a veril, že to zakryje expresívnym slovníkom. Pevne veríme, že takéto analytické postupy sú len súkromným výstupom autora a na Sekcii výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády SR sú považované za neprípustné.

Pôvodne vyšlo na SME.sk

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards