Rodičovský bonus a daňová brzda

Radovan Ďurana odpovedá v Paneli expertov: 12 ekonómov hodnotí rodičovský bonus a daňovú brzdu, o ktorých teraz diskutuje koalícia.

Rodičovský bonus a daňová brzda

Aké základné parametre by mala mať novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby bolo rozumné ju schváliť?

Reštrikčné opatrenia by mali byť naviazané na čistý dlh. Obmedzená by mala byť možnosť rošádou vo vláde získať dodatočný čas, keď sa prísne opatrenia neuplatňujú. Nastavenie opatrení by malo opäť cieliť na výsledný cieľ verejného dlhu na 40 – 50 % HDP.

Je podľa vás vhodné spájať pravidlá pre dlhovú brzdu so zavedením daňovej brzdy?

Po ústavnom zákone o strope na dôchodkový vek, po ústavnom presadení rodičovského dôchodku, po podmienení výdavkov štátneho rozpočtu prijatím zákonov, ma podmienenie dlhovej brzdy daňovou brzdou neudivuje. Považujem to za politickú stratégiu v rámci koaličného súperenia. Samozrejme, závisí aj od toho, ako by daňová brzda bola nastavená. Poslednú krízu vlády vyriešili tak, že zvýšili daňovo odvodové zaťaženie o 5 % HDP (2008 28,9 %  2017 34,0 %).

Uplynulé vlády, ale aj tá súčasná, sa na výdavkovej strane správajú presne tak, akoby opäť chceli skokovo posunúť daňové zaťaženie. V programovom vyhlásení je uvedené, že vláda vytvorí predpoklady na zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. Daňová brzda na úrovni predcovidových výdavkov by preto nemala byť vnímaná ako „prekvapenie“.  V návrhu rozpočtu nevidíme primerane veľké opatrenia, ktorými by vláda chcela bojovať so schodkom, ale skôr pôjde opäť o stratégiu „hádam z toho vyrastieme“. Nie je preto prekvapujúce, že protrhová strana sa snaží zabrániť ďalšiemu rastu daňového zaťaženia.

Aké základné parametre by mal mať ústavný zákon o dôchodkoch?

Ja by som skôr ústavným zákonom zakázal ústavnými zákonmi betónovať výdavkové politiky. Ústavný zákon o dôchodkoch by nemal existovať, je známkou kvality politickej kultúry na Slovensku, že o ňom vôbec diskutujeme. Za posledných 30 rokov sa dôchodky menili zásadne 3-krát, je veľmi ťažké vymyslieť univerzálne „nadčasové“ pravidlá. Súčasné nastavenie priebežného piliera nepovažujem za ideálne, s ústavným zákonom sa bude v budúcnosti reformovať ťažšie. Z pohľadu udržateľnosti verejných financií je kľúčové definovať stabilné obdobie poberania dôchodku.

Ako hodnotíte návrh na zavedenie rodičovského bonusu?

Nesúhlasím so samotnou myšlienkou odmeňovania rodičov za produkciu daňových poplatníkov. Deti sú obrovským benefitom každej rodiny, ktorý vyvažuje náklady spojené s rodičovstvom. Ak sa na rodičovský dôchodok pozeráme ako na cenu, ktorú musíme zaplatiť za zrušenie ústavného stropu na dôchodkový vek, tak sa to dá dosiahnuť lacnejšie. Český model finančného zvýhodňovania matiek je lacnejší asi o 40 %. Súčasný návrh rodičovského dôchodku by sa dal zlacnieť tým, že nárok by mal len ten rodič, ktorý má vplyvom rodičovstva nižšie kariérne príjmy, a teda aj dôchodok. Vo viac ako 90 % prípadov ide o matky.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards