Za a proti: zvyšovanie minimálnej mzdy

Týždenník TREND uverejnil vyjadrenie Róberta Chovanculiaka k minimálmnej mzde. 30.10.2021

Za a proti: zvyšovanie minimálnej mzdy

Róbert Chovanculiak, INESS:

"Na Slovensku sa z minimálnej mzdy stal politický marketingový nástroj, na ktorý naskakujú neinformovaní voliči a naivní aktivisti. Vo výške minimálnej mzdy vzhľadom na mzdovú úroveň sme na špici krajín EÚ. My nie sme Nemecko, kde tvorí minimálna mzda menej ako 40 percent priemernej mzdy, u nás je tento pomer nad 50 percent. A do toho máme problémy s dlhodobo nezamestnanými, chudobnými okresmi, ľuďmi bez vzdelania a marginalizovanými osadami. Ale ak chcú politici úprimne pomôcť ľudom s nízkymi mzdami, môžu im znížiť daňovo-odvodové zaťaženie."
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards