700-tisíc detí nastúpilo na výkon trestu. Prečo ich nepchať do Prokrustovej postele?

Aktuality.sk uverejnili komentár Róberta Chovanculiaka na tému školstva. 

700-tisíc detí nastúpilo na výkon trestu. Prečo ich nepchať do Prokrustovej postele?

Róbert Chovanculiak, INESS:

"Učenie sa je funkciou dvoch premenných: motivácia a technika. Verejné školstvo zlyháva v oboch. Máme demotivované deti, ktoré sa musia tupo učiť technikami starými minimálne 150 rokov. Pre väčšinu ľudí, ktorí zažili len takto fungujúce školstvo, je však ťažké pochopiť, o akú veľkú tragédiu ide. Ako im to vysvetliť? Servírovať im najnovšie poznatky z pedagogiky, neurovied a vývojovej psychológie o tom, ako dôležitá je pri vzdelávaní vnútorná motivácia by išlo proti najnovším poznatkom z pedagogiky, neurovied a vývojovej psychológie o tom, ako sa ľudia učia nové veci. Rešerše štúdií a abstraktné argumenty nefungujú."

Celý komentár si môžete prečítať tu

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards