Sociálny systém v SR 2022

V rámci prednášky Ceny štátu pre učiteľov na finále Ekonomickej olympiády sme sa venovali téme sociálneho systému na Slovensku v roku 2022.

Sociálny systém v SR 2022

Obsahom prednášky bol objem výdavkov na jednotlivé dávky v oblastiach sociálného systému ako pomoc v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi, pomoc v chorobe, invalidite a pri zdravotnom postihnutí, podpora zamestnanosti, pomoc pozostalým, pomoc v starobe alebo pomoc rodinám a deťom. 

Taktiež, aké sú výdavky štátu na rodinu počas prvých piatich rokov a aké sú celkové výdavky na sociálny systém.

Prezentáciu si môžete pozrieť a stiahnúť TU.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards