Chrumkavé nadmerné zisky

Rozdávať voličom darčeky je príjemné. Ak pošlete „na detičky“ 100 eur, je to takmer naisto čistý politický zisk. Aj preto sme za posledných pár rokov videli mnoho desiatok sociálnych opatrení (prestali sme ich rátať pri čísle 60 ešte za minulej vlády).

Chrumkavé nadmerné zisky

V dobrých ekonomických časoch sa sociálne balíčky robia jedna radosť. No s 5-miliardovým deficitom to začína byť ťažšie. Je politicky pochopiteľné, že nejaká ad hoc reakcia prísť musela, okamžitý balíček iste mnohým domácnostiam zjednoduší život s rastúcimi cenami. Problém je miliardový sociálny balíček. Dlh nepríjemne páli a zvyšovanie daní treba robiť opatrne. DPH alebo daň z príjmov nepripadá politicky do úvahy. Našťastie pre vládu existuje skupina daňovníkov, nad ktorými málokto zaplače. Sú nimi veľké podniky. Ešte som nepočul o tom, že by ľudia išli do ulíc protestovať proti zdaneniu bánk či energetických podnikov.

Keď ste však vláda, ktorá sa aspoň snaží tváriť pro-podnikateľsky, potrebujete lepšie alibi. Takže z rukáva sa vytiahne argument o „nadmerných ziskoch“. Veľké korporácie a ešte aj s nadmernými ziskami? Tu sú vyššie dane priam morálna povinnosť!

Problém je v tom, že ekonómia pozná zisk, ale nie „nadmerný“ zisk. Prídavok „nadmerný“ je čisto politická rétorika. Nadmerný voči čomu? Minulému roku? Piatim minulým rokom? Konkurencii v okolitých štátoch či v Európe? So ziskovou maržou vyššou ako XY percent? To sú všetko subjektívne rozhodnutia konkrétnych ľudí.

Prečo sa zastávam kapitalistov v cylindroch a „nedoprajem deťom“? Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je rokmi overený. Logika takejto dane je dočasná (nemôžete mať trvalo nadmerné zisky, inak to nie je nadmernosť, ale priemer). Lenže skúsenosť ukazuje, že raz zavedená špeciálna daň sa časom zmení na daň trvalú. Konkrétne  osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, banková daň bola dočasná dekádu. Ani nevieme ako, a zrazu je z nich trvalá odvetvová daň.

Druhý dôvod je komplexnejší. Pri porovnaní s minulosťou firmy sa jej zisky môžu pozorovateľovi zdať nadmerné. Lenže zisky nefinancujú minulosť firmy, ale jej budúcnosť – a tú nepoznáme. No mnohé naznačuje, že ekonomická budúcnosť bude v najbližších rokoch ťažšia. Napríklad inflácia. Firma pred desiatimi rokmi kúpila linku za milión. Keď ju firma bude tento rok obnovovať, nebude možno stáť milión, ale tri milióny. Milión zisku jej v roku 2012 kúpil celú linku, dnes už len tretinu. Nehovoriac o tom, že firma daňovo odpisovala linku v cenách roku 2012, hoci reálne nákladové odpisy (cena náhrady linky v každom roku) stúpali. Vďaka vyššej inflácii tak firma na daniach zaplatila viac, pretože si neuplatnila reálne náklady.

Druhým príkladom je energetická transformácia. Áno, rafinérie či elektrárne si knihujú solídne zisky. No zároveň ich čakajú masívne investície do zmeny technológií, ktoré sa z tých ziskov budú platiť. Jadrovú elektráreň sa podarilo za cenu obrovského dlhu dostavať práve vďaka očakávaniu budúcich ziskov. Nedopadne to tak, že zisky sa daňami odčerpajú, ale potom sa výhybka prehodí a štát bude dotáciami z daní zase financovať zmenu technológií v týchto spoločnostiach?

Daňový systém by mal byť jednoduchý a transparentný. Všetky špeciálne dane krivia motivácie, investície a finančné plánovanie. Za „normálnych“ okolností by sme napísali, že ak sa vláda chce nevyhnutne uchýliť k špeciálnej dani, mala by mať aspoň jasne stanovený dôvod, cieľ a dobu trvania. Ale nezníženie sadzby DPH aj po poklese schodku pod 3 % nám dalo jasnú lekciu a potvrdenie známeho: Nič nie je tak trvalé, ako dočasná daň. Preto nám neostáva nič iné, ako s daňou nesúhlasiť principiálne.

Mimochodom, ak má niekto pocit, že veľké spoločnosti majú nadmerné zisky a mali by sa o ne podeliť s ľuďmi, kapitalizmus má na to jednoduchú odpoveď – akcie a dividendy. Dnes si každý môže behom chvíle otvoriť účet u brokera a nakúpiť akcie Enelu, MOLu, VW-nu a mnohých ďalších a tešiť sa z ich ziskov, ak naozaj verí tomu, že ich finančné výsledky sú fantastické.

blog SME, 31.5.2022       

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards