4 zmeny v II. pilieri

Nový Čas uverejnil vyjadrenia analytikov INESS k zmenám v druhom pilieri. 9.11.2022

4 zmeny v II. pilieri

Inštitút INESS upozornili, že zo všetkých sporiteľov v druhom pilieri, ktorí dosiahli dôchodok, si 62 % z nich časť vybralo jednorazovo. Naopak, len 16 % z nich zvolilo mož nosť doživotného dôchodku z celej nasporenej sumy, pričom väčšina z nich tak urobiť musela, pretože nedosiahla úroveň priemerného dôchodku. Priemerná hodnota úspor, ktoré si naraz vybrali, dosiahla 13 753 €.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards