Digitalizácia škôl/Naozaj pomôžu žiakom získať kvalitné vzdelanie práve tablety?

Denník Postoj uverejnil komentár analytika INESS Róberta Chovanculiaka k digitalizácii školstva. 

Digitalizácia škôl/Naozaj pomôžu žiakom získať kvalitné vzdelanie práve tablety?

Ako uviedol, štát sa v pláne obnovy zameral na nesprávne ciele, keď riešenie vidí v pomôckach či vo väčšej miere digitalizácie počas vyučovania.

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„V skutočnosti výskum ukazuje, že investovanie do digitalizácie na školách prináša v lepšom prípade nejednoznačné alebo žiadne výsledky. V horšom prípade ich digitalizácia priamo zhorší. Výskum ukazuje, že kvalita škôl je daná skôr manažérsko-organizačnými faktormi. Teda lepšie školy sú tie, ktoré sú lepšie riadené, majú kvalitnejších lídrov a lepšiu kultúru. Kvalitné školy v zahraničí dbajú na systémové zmeny, posilňujú vzťah učiteľa a žiaka, silný dôraz kladú na doučovanie či vytvárajú kultúru úspechu v škole. Toto sú zmeny, ktoré sa nedajú kúpiť a z centra naordinovať. Je veľmi náročné správne nastaviť a vnoriť aspekt digitalizácie do vyučovania na hodine. Dobre to dokážu len tie školy, ktoré systematicky a dlhodobo budujú svoje vzdelávanie okolo digitalizácie. Určite nemôžeme očakávať, že obhádžeme tradičné školy digitálnymi službami a produktmi a výsledkom bude kvalitnejšie vzdelávanie pre deti. Takto svet nefunguje."

Celý článok zo dňa 1.2.2023 si môžete prečítať tu.  

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards