Ekonomická olympiáda pre základné školy - prihlasovanie

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz prichádza v školskom roku 2022/2023 s Ekonomickou olympiádou pre základné školy. K tomuto kroku sme sa odhodlali na základe šiestich rokov skúseností s Ekonomickou olympiádou pre stredné školy a častých otázok učiteľov, ktorým na základných školách takýto projekt chýba. Cieľom súťaže je posilniť ekonomické a finančné vzdelávanie mladých ľudí. 

O celé testovanie, počnúc otázkami až po vyhodnotenie sa postaráme v INESS. To znamená, že pedagóg vystupuje iba ako koordinátor súťaže a dozor počas testu. Prihlasovanie do olympiády nájdete tu ako aj nižšie v tomto texte. 

Ekonomická olympiáda pre základné školy - prihlasovanie

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Ekonomická olympiáda pre základné školy

  1. ročník 2022/2023

Ekonomická olympiáda pre ZŠ je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom nižších ročníkov viacročných gymnázií na celom Slovensku (tercia – kvarta).

Súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Olympiáda pozostáva v pilotnom ročníku len zo školského online kola. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku.

Zapojiť základnú školu (alebo jednotlivca) môže jedine učiteľ. Registrácia do školských kôl prebieha od 16.12.2022 do 13.3.2023 na webe olympiády. 

Učiteľ sa po registrácii stáva školským koordinátorom Ekonomickej olympiády pre danú základnú školu.

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards