Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku

So zriedkavými chorobami sú nerozlučne späté „Advanced Therapy Medicinal Products“ (ATMPs). Ide o liečbu založenú na medicínskych produktoch postavených na jednej z troch možností: génovej terapii, somatobunkovej terapii a tkaninovom inžinierstve.

Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku

ATMPs sa svojím charakterom vymykajú z regulačno-logisticko-ekonomického rámca „bežných“ liekov.

Nová publikácia je určená pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o špecifikách ATMPs. Publikácia Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku nemá ambíciu navrhnúť konkrétne regulačné či iné zmeny. Jeho cieľom je posilniť diskusiu odborníkov na túto problematiku a oboznámiť širšiu verejnosť s jej existenciou.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards