Výstavba a rekonštrukcia staníc záchrannej zdravotnej služby

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 20.5.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k nakladania s prostriedkami pri výstavbe a rekonštrukcii staníc záchrannej zdravotnej služby.

Výstavba a rekonštrukcia staníc záchrannej zdravotnej služby

Ako uviedol, efektivitu vynaložených finančných prostriedkov nestráži iba 1 osoba, či 1 inštitúcia.“

Martin Vlachynský, INESS:

„Musí niekto skontrolovať, či vôbec plán tých výdavkov, v tomto prípade napr. tá mapa staníc, či má nejakú logiku, či je to efektívne, potom niekto ďalší musí skontrolovať, či sa obstaráva ten dodávateľ podľa regulí, či prišlo k regulárnemu vyplateniu tých peňazí, musí tam byť nejaký audit a po čase musí prebehnúť nejaká kontrola.“

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards