Daň za atómovky z pandémie Slovensko nedoženie

Týždenník Trend uverejnil dňa 1.6.2023 vyjadrenie analytika Martina Vlachynského k možnostiam dobehnutia zameškaných operácií a výkonov počas pandémie. 

Daň za atómovky z pandémie Slovensko nedoženie

Martin Vlachynský, INESS: 

„Máme len veľmi matné informácie o tom, aké sú výkonnostné ukazovatele z hľadiska jednotlivých poskytovateľov u nás, a aký je potenciál na zvýšenie efektivity. V prípade, že nenastanú procesné zmeny, dobehnúť mnoho diagnóz bude však ťažké. V súkromnom sektore je bežné hľadať spôsob, ako byť efektívnejší alebo ako vyrobiť jednotku toho istého produktu za kratší čas s nižšími nákladmi. Systém slovenského zdravotníctva poskytuje príliš málo motivácie, predovšetkým finančnej, na zmenu spôsobu uvažovania, ale aj na hľadanie dostatočných kapacít a realizáciu nových procesov."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards