Heger má PRÚSER! Na Úrade vlády zamestnal ENORMNE veľa DOHODÁROV: Načo mu boli TRÉNERI v ŠKOLE?

Denník Plus jeden deň zverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k dôvodom zvýšenia počtu zamestnancov na úrade vlády. 

Heger má PRÚSER! Na Úrade vlády zamestnal ENORMNE veľa DOHODÁROV: Načo mu boli TRÉNERI v ŠKOLE?

Radovan Ďurana, INESS: 

"Nevidím dôvod spochybňovať nárast počtu zamestnancov presunutím kompetencií , či útvarov na ÚV SR. Skôr je prekvapujúce, že k niektorým došlo. Napríklad presun oddelenia elektronického verejného obstarávania je prečo na Úrade vlády? Je celkom pochopiteľné, že Plán obnovy, ktorý zasahuje mnoho rezortov, je praktické manažovať z Úradu vlády s kontrolou premiéra. Ale prečo sú Tréneri v škole na Úrade vlády? Prečo existuje funkcia splnomocnenec pre šport, keď na to máme celé ministerstvo? Prečo trénerov v škole neriešia zriaďovatelia škôl? Presne tieto riešenia mimo zodpovedné rezorty vedú k skrytému postupnému rastu zamestnanosti vo verejnej správe. Bohužiaľ, úrad neposkytol údaj o celkovom počte dohodárov, preto nie je možné posúdiť, či tieto dohody predstavujú čiastočný zárobok, alebo náhradu za štandardné pracovné miesto. V návrhu rozpočtu na rok 2022 bola nasledujúca informácia k Úradu vlády: "V rámci tejto úpravy sa zvyšuje počet zamestnancov kapitoly Úrad vlády SR o 83 osôb, z ktorých 54 osôb bude finančne zabezpečených z Operačného programu Efektívna verejná správa a 29 zamestnancov bude financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu." Tento počet však nedokáže vysvetliť nárast o takmer 240 zamestnancov. V rozpočte na rok 2023 sa už ale hovorí o 215 zamestnancoch, ale rovnako aj celkový počet zamestnancov vzrástol na 953 na rok 2023. Ak teda odrátame 205 zamestnancov, ostane 738 - oproti roku 2021 to stále znamená nárast ďalších 150 zamestnancov, ktorý nevieme vysvetliť z dostupných zdrojov vysvetliť. ÚV SR na svojich stránkach nezverejnil záverečný účet 2021, ani rozpočet na rok 2023.y

Celý článok zo dňa 2.6.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards