Platové rozdiely: Rozdiely v mzdách mužov a žien sa líšia, ale vždy sú v neprospech žien

Portál Ženy v meste uverejnil vyjadrenie analytika Radovana Ďuranu k dôvodom v platových rozdielov medzi mužmi a ženami. 

Platové rozdiely: Rozdiely v mzdách mužov a žien sa líšia, ale vždy sú v neprospech žien

Radovan Ďurana, INESS: 

"Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je hlavne výsledkom rôznych rozhodnutí jednotlivých pracovníkov. Predsudky zamestnávateľov nehrajú zásadnú rolu, rovnako právne predpisy. Taktiež Inštitút finančnej politiky vo svojej štúdii nenašiel diskrimináciu žien zo strany slovenských zamestnávateľov. Tí na pohovor v rovnakej miere volali ženy aj mužov, ktorí sa vracali z rodičovskej dovolenky, respektíve potenciálne na ňu mohli ísť.”

Celý článok zo dňa 12.6.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards