Baumolov efekt nie je nevyhnutný, je len ťažký

Takzvaný Baumolov efekt (niekedy aj Baumolova choroba podľa ekonóma Williama Baumola) je tendencia miezd narastať aj v tých sektoroch, ktoré vykazujú minimálny, až nulový nárast produktivity. To vedie k nárastu ceny na jednodutku produkcie v týchto sektoroch. Typicky sa týka služieb ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, či kultúra. Nasledujúci text je prekladom anglického textu z Adam Smith Institute.

Baumolov efekt nie je nevyhnutný, je len ťažký

Baumolov efekt je úplne pravdivé pozorovanie, ktoré sa politicky zneužíva. Používa sa ako zdôvodnenie toho, že NHS (britský verejný zdravotný systém) má vlastnú mieru inflácie, ktorá vyžaduje napríklad každoročné reálne zvýšenie rozpočtu o 4 %. Takisto niektorí trvajú na tom, že štát by sa mala stále zväčšovať. To, čo štát poskytuje, sú zväčša služby, tie budú časom relatívne drahšie, preto by sme mali mať časom nevyhnutne viac štátu.  Spolu s daňovým účtom na jej zaplatenie.

To je mierne zneužitie Beumolovho efektu. Ten spočíva v tom, že mzdy sa určujú podľa priemernej produktivity hospodárstva - čo je pravda. Je ľahšie zvýšiť produktivitu vo výrobe ako v službách. Preto sa práca vložená do služieb stáva časom drahšou v porovnaní s prácou vo výrobe. Služby sa stávajú drahšími v porovnaní s výrobou. Alebo inak povedané, služby majú vlastnú, vyššiu mieru inflácie ako výroba.

Zneužitie spočíva v trvaní na tom, že služby nemožno zlepšiť z hľadiska ich produktivity. To nie je pravda. Je to len ťažšie. A spôsob, ako to urobiť - alebo jeden zo spôsobov - je premeniť služby na výrobu. Ako sa práve stalo:

Spoločnosť Novo Nordisk dnes oznámila rozhodnutie zastaviť štúdiu FLOW (Účinok semaglutidu v porovnaní s placebom na progresiu poruchy funkcie obličiek u ľudí s diabetom 2. typu a chronickým ochorením obličiek) zameranú na výsledky v oblasti obličiek.

Rozhodnutie o zastavení štúdie vychádza z odporúčania nezávislého Výboru pre monitorovanie údajov (Data Monitoring Committee - DMC), ktorý dospel k záveru, že výsledky priebežnej analýzy spĺňajú určité vopred stanovené kritériá na predčasné zastavenie štúdie účinnosti.

Semaglutid je ten istý liek, ktorý zmenšuje obvod pása a v inom zložení lieči aj cukrovku. Táto štúdia ukazuje, že spomaľuje až zastavuje progresiu chronického ochorenia obličiek. To znamená, že oveľa menej ľudí bude musieť podstúpiť dialýzu na liečbu zlyhania obličiek.

Na tomto mieste môžeme žasnúť nad informačnou efektívnosťou trhov, pretože ceny akcií hlavných poskytovateľov dialýzy klesli o 20 % v priebehu niekoľkých hodín po vydaní tejto tlačovej správy. To je hypotéza efektívneho trhu - ktorá, pripomeňme, hovorí len o tom, že trhy sú efektívne pri spracovaní informácií - otestovaná a podporená.

Ale hlbšie môžeme vidieť, že ide o riešenie Baumoloveho efektu. Práve sme túto službu dialýzy premenili na výrobu injekcie. Ide o veľké zvýšenie produktivity - prestavbou služby na výrobu sme porazili Baumola.

To všetko je samo o sebe zaujímavé. Ale zároveň to prezrádza politický plán. Baumol netvrdí, že zvýšenie produktivity služieb je nemožné, len že je to ťažké. To znamená, že potom musíme vynaložiť viac úsilia na toto zvýšenie produktivity - ťažké veci si vyžadujú viac úsilia. Vieme o nejakom systéme, ktorý zvyšuje produktivitu? Ktorý posúva vpred inovácie? Áno vieme, sú to trhy – záver mimochodom odvodený z inej časti Baumolovej práce.

Baumol nám hovorí, že práve identifikovaný problém - rastúce náklady na služby - je presne ten dôvod, prečo musíme mať v NHS trhy. Pretože trh je nevyhnutný systém na prekonanie tohto problému s produktivitou.

Nie je ekonómia zábavná?

Tim Worstall

Pôvodne vyšlo 13.10.2023 na Adam Smith Intitute

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards