INESS na stretnutí EPICENTER Networku v Madride

Richard Ďurana a Radovan Ďurana z INESS sa zúčastnili na stretnutí siete EPICENTER Network, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. mája 2024 v Madride.

INESS na stretnutí EPICENTER Networku v Madride

EPICENTER Network je platforma so sídlom v Bruseli združujúca prominentné free market think tanky z Európy. Do tohto stretnutia mala 10 členských think tankov. V Madride sa ich počet zvýšil na 12 a do EPICENTER sme privítali organizácie Fundalib zo Španielska a Institute for Market Economics (IME) z Bulharska, ktoré už predtým s členmi EPICENTER Networku pracovali na niektorých spoločných projektoch. IME je aj dlhodobým partnerom INESS, napísali sme spoločne niekoľko štúdií a IME sa zapojil aj do niektorých našich vzdelávacích projektov, ako napr. Byrokratický Index či Cena štátu.

Stretnutie 20 zástupcov 12 organizácií začalo správou riaditeľa networku Adama Barthu, ktorý členov siete informoval o prehľadoch dopadu spoločných pan-európskych projektov networku, fundraisingu a operatívnych záležitostiach.

Počas ďalších bodov programu zástupcovia členských organizácií diskutovali možné budúce spoločné projekty, plánovali research calendar, či rozšírenie zásahu siete v Bruseli. Medzi témy diskusií sa ale dostali napr. aj kvalitatívne a kvantitatívne merania dopadov projektov či technické záležitosti ohľadom zvyšovania dosahu na sociálnych sieťach.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards