Prednáška pre katedru klinickej farmakológie SZU

Vo štvrtok 11. novembra 2022 sa uskutočnila séria online prednášok v rámci Kurzu certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti FARMAKOEKONOMIKA I.

Prednáška pre katedru klinickej farmakológie SZU

Jedným z prednášajúcich bola analytik INESS Martin Vlachynský. Vo svojej prednáške Inovatívne úhrady: Ľahko na cvičisku, ťažko na bojisku popísal ekonomické výzvy, ktoré predstavujú inovatívne drahé lieky a predstavil, ako týmto výzvam čelia inovatívne úhrady liekov. Prednáška bola inšpirovaná publikáciou INESS Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards