Cenová vojna so štátom

Štátny železničný dopravca ZSSK oznámil kapituláciu vo vojne s RegioJetom a ruší niektoré IC spoje na trase Bratislava-Žilina-Košice.

Cenová vojna so štátom

Šéf ZSSK v tom má jasno – RegioJet nasadil dumpingové ceny. „Neprimerane nízke ceny majú jediný cieľ, a to prevziať zákazníkov konkurencie. ZSSK sa nemôže správať iracionálne, nemôže sa pustiť do cenovej vojny."

Krása vyjadrenia šéfa ZSSK spočíva v dokonalom obrátení situácie na železnici. Skoro ako keby zabudol, že pred pár mesiacmi štát spustil cestovanie zadarmo. Čo už môže byť viac „dumpingovou“ cenou ako 0 eur? IC vlak nie je Shinkansen, jeho konkurenciou sú aj rýchliky. RegioJet nesúperí s IC vlakmi, ale primárne so štátnymi vlakmi ako takými. Paradoxne, bezplatné vlaky ZSSK boli súperom aj pre IC vlaky ZSSK.

Je demonštráciou vitality súkromného sektora, že aj za situácie, keď musí zo svojich daní dotovať štátnu konkurenciu, dokáže jej byť viac ako zdatným konkurentom. ZSSK ale asi dlho smútiť nebude, IC vlaky boli totiž od svojho odčlenenia od dotovanej dopravy každoročne stratové. A táto strata nepadá na plecia nikoho iného ako slovenských daňových poplatníkov. Vedenie ZSSK by si vlastne zaslúžilo za zníženie straty pochvalu, aj keď oni sami sú z toho nešťastní. Otázne však je, čo sa vlastne stane s odstavenými IC vlakmi a či sa zrušenie spojov premietne do nižších strát.

Podobná situácia nastala v autobusovej doprave pred pár mesiacmi. Regionálni politici sa pokúsili znemožniť žltým autobusom prevádzkovať diaľkovú prepravu, s nevysloveným, ale tušeným odkazom na dumpingové ceny.

Pojem dumpingová cena je pritom ekonomický nezmysel. Neexistuje niečo ako „férová cena“, cena je vždy len stretom dopytu a ponuky v danom mieste a čase, nenesie v sebe žiadne morálne či etické prívlastky. Neexistuje ani niečo ako „nákladová cena“, pretože rozdelenie nákladov na fixné a variabilné (stroj môžete outsourcovať a z fixného nákladu máte hneď variabilný) a ich následné prerozdelenie medzi produkty a zákazníkov je len subjektívnym účtovným rozhodnutím. Baviť sa môžeme len o tom, či RegioJet prevádzkuje vlaky so stratou, tzn. časť vlastného súkromného kapitálu odovzdáva slovenským zákazníkom.

Varovanie pred cenovými vojnami s následným ovládnutím trhu a zvýšením cien je častou chybou ekonómov, ktorí ignorujú dynamickú povahu trhu. Ak nie je verejným sektorom udelená výsada (ako napr. na dotovanú prepravu na stanovených trasách), každý podnikateľ sa musí triasť o svoj trhový podiel, bez ohľadu na to, či vytlačil svojich súperov, alebo nie. Inovatívni konkurenti prichádzajú rýchlo, nečakane a vystačia si často so zlomkom kapitálu. Kto zaspí, prehrá.

Denník N, 25.3.2015

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards