Deti z rozvojového sveta: chceme pracovať!

sme písali o tom, ako by ste sa mali zachovať, ak chcete pomôcť chudobným krajinám so sweatschopmi: nakupovať výrobky v nich vyrobené a určite nezakazovať ľuďom v nich pracovať. Týmto návodom sa samozrejme neriadia ľudia, ktorí skôr ako analyticky pristupujú k problému inštinktívne a/alebo skôr ako o skutočné zlepšenie situácie chudobných im ide o signalizovanie svojho morálneho postoja.

Deti z rozvojového sveta: chceme pracovať!

Jeden z týchto dôvodov alebo ich variácia stál aj  za zákazom pracovať pre deti mladšie ako 14 rokov v Bolívii. Tento zákon však nebol zďaleka dodržiavaný. Podľa prieskumov v Bolívii v roku 2008 pracovalo okolo 800 000 detí a z toho skoro 500 000 malo menej ako 14 rokov. Zatiaľ čo aktivisti z rôznych medzinárodných organizácií nad týmto faktom zalamovali rukami, deti z Bolivie sa rozhodli konať. Mnohých však pravdepodobne prekvapili svojím postupom. Samotné pracujúce deti si založili orgnanizáciu: Union of Child and Adolescent Workers of Bolivia (UNATsBO), ktorá bojovala a stále bojuje proti zákazu pracovať pre deti v Bolívii. A odkazujú, že ak vláda chce zasahovať do trhu práce s deťmi, mala by svoju pozornosť zamerať skôr na zamestnávateľov, ktorí zneužívajú a podvádzajú deti. Nie na tých, ktorí im poskytujú prácu a plácu. 

Organizácia už slaví aj prvé úspechy. V roku 2014 sa im podarilo zabudovať do ústavy zmenu zákona o detskej práci. Po novom už môžu pracovať aj deti od 10 do 12 rokov, ak pri tom aj navštevujú školu a dostanú povolenie od rodičov. Deti staršie ako 12 rokov už môžu vykonávať lahšie práce. Všetky deti však musia byť registrované na miestných úradoch.
 
Samotné deti v UNATsBO tak ukazujú, že detská práca môže byť ťažká a pre dnešný západný svet až krutá, je to však stále lepšia alternatíva ako keby nepracovali. Zákaz pracovať túto alternatívu odstraňuje a ponecháva deti hladné a odkázane na ilegálny trh – kradnutie a prostitúciu. Pritom stačí, že krajina len trochu viacej zbohatne a  rodičia z rozvojového sveta budú prví, kto pošle ich deti do súkromných škôl.
 
Takéto riešenie a záver sa však stále nepozdáva Medzinárodnej organizácii práce (International Labour Organization), ktorá napriek demonštrovaným preferenciám detí, volá po zákaze pracovať pre deti mladšie ako 15 rokov. Tie však odpovedajú jedným slovom: Potreba. Tieto deti potrebujú peniaze na nákup kníh do školy, nakŕmiť mladších súrodencov a pomôcť rodičom platiť účty. To je aj prípad mladej Sonia Caba Flores z Bolivie, ktorá umýva náhrobky na cintoríne a hovorí: „Ak nám zakážu pracovať, nikto ich nebude počuvať.“ 
 
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards