Verejné konzultácie k reforme DPH v EÚ

DPH je jednou z daní, kde si štáty nemôžu voľne stanovovať sadzbu. Minimálna sadzba DPH je 15%. Na skupiny výrobkov je však možné podľa pravidiel EÚ uvaliť nižšiu sadzbu a existuje aj inštitút (mimoriadne nízkej) supersadzby, ktorá môže dosahovať až 0%.

Verejné konzultácie k reforme DPH v EÚ

EÚ zvažuje reformu tohto systému. V rámci jej príprav môže verejnosť vysloviť svoje názory k súčasnému stavu, ako aj rôznym modelom reformy. V spolupráci s Lithuanian Free Market Institute sa ku konzultáciám pridal aj INESS. Sme čo najvoľnejšie určovanie sadzieb DPH v členských štátoch a to bez potreby žiadať výnimky.

Odpovede INESS nájdete ako PDF (anglicky) tu. Ak aj vy chcete pridať svoj názor, môžete tak spraviť na tomto linku – ale už len dnes (20. marca).

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards