INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať grant od amerického Atlasu

Atlas Economic Research Foundation oznámil piatich nových príjemcov grantov Dorian &
Antony Fisher Venture Grants
, programu na pomoc najperspektívnejších
mladých think-tankov na svete. Jeden z nich je aj INESS. INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať grant od amerického Atlasu

Každý z piatich inštitútov môže obdržať
sumu až do výšky 100 000 dolárov v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Počas tohto
obdobia však musia byť s Atlas v úzkom kontakte. Bude im pomáhať pri rozvíjaní plánov
a monitorovať ich výstupy. Grant pre týchto päť inštitútov, vybraných spomedzi
100 žiadateľov považuje Atlas Economic Research Foundation za investíciu do budúcnosti
slobody.

Na získanie plného grantu musia tieto organizácie
spolupracovať s Atlasom na svojich zámeroch, dosahovaní určitých stanovených
míľnikov. Podmienkou obdržania prostriedkov je aj schopnosť samostatného
zabezpečenia zodpovedajúceho ekvivalentu zdrojov (ide o tzv. matching
grant). Prostredníctvom programu the Fisher Venture Grants sa donori Atlasu výrazne
podieľajú na financovaní sľubných organizácií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na
smerovanie slobody v rôznych častiach sveta.

Jedným z vybratých inštitútov je aj
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, ktorý Atlas zaujal
využívaním inovatívnych prístupov na zastavenie rozpínajúceho sa štátu, či
spustenie portálu Cena štátu, ktorý informovaním
o fungovaní verejných financií vytvára tlak na racionalizáciu verejných
výdavkov.

V roku 2009 získali Fischer venture
granty okrem INESS aj Center for
Political Studies (CEPOS)
z Dánska, Instituto Juan De Mariana (IJM) zo Španielska, Samriddhi (Prosperity Foundation) z Nepálu a Show-Me Institute z Missouri, USA.

Atlas Economic Research Foundation bol založený
v roku 1981. Sídli vo Washingtone D.C. a jej cieľom je rozvíjať a utužovať
medzinárodnú sieť nezávislých think-tankov. Atlas nevyhľadáva, ani neprijíma
štátne financovanie. Jeho granty a programy sú financované výhradne prostredníctvom
dobrovoľných príspevkov od súkromných osôb a organizácii zdieľajúcich vieru
Atlasu v princípy slobodnej spoločnosti.

Tlačovú
správu v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Leták Atlasu „Investujeme do budúcnosti slobody“ si
môžete pozrieť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards