Rakúska teória hospodárskeho cyklu – Case Study Írsko

Expanzia
peňažnej ponuky nafukuje bubliny v aktívach (alebo v štátnej sfére)
a vedie k hospodárskym cyklom. Ako uvádza Morgan Kelly na Vox.eu, presvedčili sa o tom aj
v Írsku
:

Rakúska teória hospodárskeho cyklu – Case Study Írsko

„Kľúčom k pochopeniu toho, čo sa stalo v Írsku,
je uvedomenie si skutočnosti, že každoročný rast hrubého národného produktu
tohto keltského tigra, ktorý sa medzi rokmi 1991 a 2006 pohyboval medzi 5
a 15%, pochádzal z dvoch rozličných rozmachov. Prvým bola rastúca
zamestnanosť v 90tych rokoch spojená s rastom konkurencieschopnosti
a štvornásobným rastom reálneho exportu. Ako Írsko konvergovalo okolo roku
2000 k priemerným úrovniam západoeurópskeho príjmu, mohlo sa očakávať, že
rast postupne spomalí na normálne európske úrovne. No nestalo sa, a rast
pokračoval vysokým tempom napriek klesajúcej konkurencieschopnosti až do roku
2007, poháňaný druhým rozmachom v stavebníctve. Tento druhý rozmach, írsku
bublinu, analyzujem v nedávnom CERP diskusnom článku (Kelly 2010).

Úverová bublina

V Írsku sa podiel stavania domov na národnom
produkte zvýšil z 5% v roku 1990 (bežná úroveň vo vyspelej ekonomike)
na 15% počas vrcholiaceho rozmach v 2006-2007 s ďalšími 6%
pochádzajúcimi z iných odvetví staviteľstva. Íri sa v podstate
rozhodli, že na konkurencieschopnosti viac nezáleží a že cesta
k bohatstvu spočíva vo vzájomnom predávaní si domov.

Rozmach v stavebníctve bol však poháňaný iným
rozmachom a to v bankovom úverovaní. Ako ukazuje obrázok, v roku
1990, keď írska ekonomika ešte naozaj bola jednou z najlepšie fungujúcich
ekonomík sveta, írske banky požičiavali vzhľadom na medzinárodné štandardy
opatrne. Pôžičky nefinančnému súkromnému sektoru boli len 60% HNP,
v porovnaní s 80% vo Veľkej Británii a väčšine krajín eurozóny.
Medzinárodný rozmach v úverovaní viedol k rapídnemu rastu bankových
pôžičiek v týchto ekonomikách pričom úvery v roku 2008 dosiahli
v priemere až 100% HDP.

Tento nárast je však drobný v porovnaní
s tým čo sa udialo v Írsku, keďže tu bankové úverovanie narástlo až
na 200% národného príjmu. Írske banky v roku 2008 požičiavali iba
realitným developerom o 40%  viac
a kupujúcim domy o 75% viac (v reálnom vyjadrení)  ako požičiavali všetkým dokopy v Írsku
v roku 2000.“

Pôžičky domácnostiam a nefinančným
spoločnostiam ako percento HDP (HNP v prípade Írska) 1997 a 2008 (pozornému čitateľovi neunikne, že k najvyššej expanzii došlo práve v krajinách PIIGS, pozn. autor)

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards