V boji proti nezamestnanosti nakážme podnikom zvyšovať mzdy....

Konkurenčný
boj je pre lídrov na trhu nepríjemná záležitosť. Hocikto si môže založiť firmu
a ak sa zmestí pod vaše náklady alebo sa nebodaj uspokojí s nižším
ziskom, tak môže veselo znižovať ceny vašich výrobkov a pripravovať vás
tak o vaše sny o spokojnej a najmä bohatej starobe.

V boji proti nezamestnanosti nakážme podnikom zvyšovať mzdy....

A netýka sa to len vlastníka firmy, ale aj dobre platených
zamestnancov, ktorých tí úbožiaci, ochotní pracovať za menej
v konkurenčných firmách, pripravujú o vyjednávajúcu silu
v diskusiách o spravodlivej cene ich práce. Tento nepríjemný tlak
lacnejších alternatív sa čiastočne darí odbúravať pomocou kamarátov
v Bruseli, ktorí pod jagavým štítom ochrany spotrebiteľa zavádzajú
nákladové bariéry vstupu do odvetvia. Napríklad v podobe minimálnych
hygienických alebo bezpečnostných požiadaviek. Na správnej strane múru je potom
menej stresu nielen pre kapitalistu no aj pre zamestnanca a odborára.  No ak sa dá, je škoda nevyužiť aj kamošov
v Bratislave, nech tá predvolebná podpora strany terajšej vládnej koalície
nevyjde nazmar. 

Komisia na
ministerstve práce včera rozhodla, že sa  môže rozšíriť zoznam
strojárskych podnikov, pre ktoré platí kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Takúto zmluvu s odbormi uzavrel Zväz strojárskeho priemyslu, ktorý združuje
okolo 70 firiem. Republiková únia zamestnávateľov varuje, že to postihne stovky
spoločností.  Zmluva by mala platiť pre
všetky firmy vyrábajúce kovové konštrukcie, stroje a zariadenia alebo motorové
vozidlá, ktoré nie sú v likvidácii a majú najmenej 20 zamestnancov. Aj keď nie
sú v zväze, musia sa prispôsobiť tomu, na čom sa dohodli s odbormi.“

Čarovná je argumentácia
podpredsedu odborového
zväzu KOVO
:

“ Anton Mifka naopak hovorí o podnikoch, ktoré už takúto
zmluvu majú. „Keď to dokážu realizovať, tak to nemôže položiť ani žiaden iný
podnik. Prečo niekto má mať konkurenčnú výhodu, že nedáva ani relatívne slušné
mzdy?“

Dobrá otázka. Čiže treba zavrieť všetky podniky, kde sú
mzdy nižšie ako platí svetový líder v danom odvetví? Obavám sa, že potom by na
Slovensku museli v štátnej správe pracovať už naozaj všetci …

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards