Viac liekov „zadarmo“ nevedie k lepšiemu zdraviu

V našej
publikácii „Zdravý
zisk
“ sme poukázali na negatívne efekty príliš rozsiahleho zdravotného
poistenia:

Viac liekov „zadarmo“ nevedie k lepšiemu zdraviu

Nikoho by nenapadlo zaviesť verejné
poistenie na plné hradenie spotreby potravín, a to aj napriek tomu, že
potraviny sú pre život minimálne rovnako dôležité ako zdravotná starostlivosť.
Každému je totiž jasné, kam by viedla situácia, keď by mal každý
v peňaženke kartičku poistenca, ktorá by ho oprávňovala
k neobmedzenému nákupu potravín zadarmo.

 Veľký rozsah zdravotnej
starostlivosti hradenej z poistenia tak neúmerne zvyšuje dopyt zo strany
pacientov (morálny hazard). Zároveň umožňuje lekárom ignorovať nákladovú efektivitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a poskytovať nepotrebnú alebo predraženú
starostlivosť (indukovaný dopyt).

Empirické štúdie v USA ukázali, že so
zvyšovaním rozsahu zdravotného poistenia zvyšujú lekári svoje náklady a
neziskové nemocnice zvyšujú ceny a sofistikovanosť svojich služieb. Existencia
rozsiahleho zdravotného poistenia zároveň spôsobuje, že sa v zdravotníctve
prijímajú nové liečebné postupy a lieky často bez vedecky dokázaných
pozitívnych efektov a bez ohľadu na ich nákladovú efektivitu. To sa
napríklad prejavuje v zaplavovaní zdravotného trhu novými liekmi. Až 10 %
z 200 najpredávanejších liekov je každoročne nových a iba 25 %
z 200 najpredávanejších liekov v roku 1972 zostalo v tejto skupine aj
o 15 rokov neskôr
.“

Toto tvrdenie dostalo
ďalšiu (v minulosti pozri
napríklad rozsiahly RAND experiment
) empirickú ilustráciu vďaka nedávnemu
prirodzenému experimentu v USA.

Reforma amerického
systému verejného zdravotného poistenia vtedajším prezidentom Georgom Bushom
v roku 2003 rozšírila rozsah verejného zdravotného poistenia (Medicare)
a veľká skupina starých ľudí získala krytie z verejných zdrojov
na lieky na predpis. Aké sú výsledky tohto opatrenia?

Zistili sme, že zavedenie úhrad liekov na predpis z verejného zdravotného poistenia vedie
k výraznému nárastu ich spotreby
. Naše odhady ukazujú, že získanie
krytia liekov na predpis cez Medicare časť D je spojené s približne 60%
nárastom spotreby liekov na predpis tak pre bežnú populáciu starších ľudí ako
aj pre tých s horším zdravotným stavom (vzorka chronicky chorých)....

...

Čo sa týka zdravia, nenašli sme žiadne dôkazy, že úhrada liekov na predpis z verejného zdravotného poistenia viedla
k zlepšeniu zdravotného stavu,
i keď zdravotný stav bol zisťovaný
len odhadom na základe samo reportovaných funkčných ukazovateľov (problémy pri
nutných (jedenie, obliekanie, používanie toalety, hygiena, chôdza...)  a iných (nákupy, práca v domácnosti....)
denných aktivitách, pozn. prekl.) a celkového zdravotného stavu. Ak získané odhady poukazujú vôbec na nejaký
vzťah, tak získanie prístupu k liekom na predpis hradeným z verejného
poistenia viedlo k zhoršeniu zdravotného stavu.....“

Via: Overcoming
Bias

vybrali.sme.sk facebook del.icio.us digg linkuj twitter

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards