Správa o finančnej stabilite

Európska
centrálna banka zverejnila svoju polročnú 
správu
o finančnej stabilite eurosystému.
Okrem hromady zaujímavých dát  v nej varuje, že európsky bankový systém
tento a budúci rok čaká druhá vlna odpisovania strát. K doterajším  odpísaným 238 mld. € ku koncu roka 2009
majú
pribudnúť ďalšie straty vo výške 195 mld. € (to je zhruba 7,5 násobok
slovenského štátneho dlhu alebo dvakrát viac než dlhuje Grécko nemeckým
a francúzskym bankám).

Správa o finančnej stabilite

Tu je rozdelenie
potenciálnych strát v roku 2011:

Zdroj: ECB

V správe sa ECB
venuje aj tragickej situácii vo verejných financiách najväčšieho svetového
dlžníka. Na grafe je zobrazený podiel verejného dlhu USA na HDP  a výnos 10 ročných amerických dlhopisov,
ktorý je veľmi blízko historických miním. Čo sa stane s americkým dlhom  v prípade, že úroky na dlhopisoch
narastú na 6-8%?  Takýto vývoj by okrem
problémov so servisovaním amerického dlhu priniesol veľké straty na amerických
dlhopisoch (vyšší úrok zníži cenu už emitovaných dlhopisov), polovica ktorých
je rozdistribuovaná po celom svete.

Zdroj: ECB

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards