Grécko pravdepodobne zbankrotuje

CMA Datavision agentúra
monitorujúca ceny Credit Default Swaps ( poistenia proti bankrotu štátu)
zverejnila rebríček krajín podľa rizikovosti ich dlhov
za druhý kvartál
2010. Kumulatívna pravdepodobnosť, že Grécko v najbližších piatich rokoch
zbankrotuje bola v druhom kvartáli 2010 podľa správy vyššia (55,6 %) ako
scenár bez bankrotu.

Grécko pravdepodobne zbankrotuje

Najrizikovejšie štátne dlhy sveta

Najbezpečnejšie štátne dlhy sveta

Vysvetlivky: CPD-
kumulatívna pravdepodobnosť defaultu (neschopnosti štátu splácať svoje záväzky)
v nasledujúcich 5 rokoch odvodená od vývoja CDS a odhadovanej miery
návratnosti istiny v prípade defaultu, CDS – cena Credit Default Swaps,
posledný stĺpec  je zmena
v rebríčku  oproti predchádzajúcemu
kvartálu, graf zobrazuje vývoj ceny CDS

Tabuľky a grafy prebraté z: Global
Sovereign Credit Risk Report

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards