Dostaneme AAA, inak...

Európski
predstavitelia majú v zuboch ratingové agentúry. Na jednej strane
udeľovali investičný rating pochybným cenným papierom, na strane druhej prispievali
k napätiu na finančných trhoch počas krízy štátnych dlhov znižovaním ratingu
problematických krajín.

Dostaneme AAA, inak...

Výroky na ich adresu zo
strany európskych predstaviteľov sa postupne pritvrdzujú a guvernér ECB
Trichet otvorene
hovorí o potrebe zrušiť oligopol troch agentúr
:

Otázka: Mala by vzniknúť Európska ratingová agentúra, keďže anglosaské agentúry
prilievali olej do ohňa počas krízy?

Opoveď (Trichet): Ratingové agentúry mali vo
všeobecnosti procyklický dopad. Zväčša zvýrazňujú pokles rovnako ako aj rast na
finančných trhoch. To je zrejmé aj dnes. Ide to proti finančnej stabilite. Je
pravdepodobne žiadúce, aby sa skončil oligopol troch agentúr. No základným
problémom je redukcia alebo zrušenie tohto posilňujúceho efektu, ku ktorému
ratingové agentúry prispievajú.

Oligopol?
Veď za to, ako vyzerá konkurencia v oblasti ratingu, môže do veľkej miery
aj regulátor, keďže odvetvie kartelizuje tým, že akceptuje ratingy iba ním vybraných
agentúr.

Ostrá
kritika zo strany európskych predstaviteľov prišla
hlavne po znížení ratingu problematických euro-krajín
.  No hovoriť o tom, že ratingové agentúry
boli zbytočne prísne na PIGS krajiny určite nemožno. Keď pochybili, tak presne
na opačnej strane – boli príliš laxné. Španielsko, krajina s 20%
nezamestnanosťou, deficitom vo výške 10% HDP a 13-timi bankrotmi
v minulosti mala až do mája 2010 u agentúr Moody’s a Fitch
najlepší rating AAA. To na príliš prísne posudzovanie naozaj nevyzerá.

A čo procyklickosť ratingu? No, zdá sa, že
keď sa „posilňujúci efekt“ ratingu dá
využiť pre európske ciele, tak je zrejme v poriadku. Šéf Európskeho finančného stabilizačného
mechanizmu
(fond známejší pod názvom „európsky ochranný val“ či „euroval“)
Klaus Regling ani nepočkal na objektívne zhodnotenie rizikovosti novej entity a
dopredu si objednal od „nezávislých“ agentúr najlepší rating: "Som
presvedčený,
že dostaneme najvyššie možné ratingové hodnotenie, možno
niekedy v auguste". Fungovanie EFSM
tak čoraz viac pripomína inovatívne praktiky finančného sektora, ktoré viedli
ku kríze. Spomínate si – sekuritizácia – vydanie dlhopisu zastrešujúceho
nízkobonitných dlžníkov,  ktorý tiež
dostával od ratingových agentúr najvyššie hodnotenia? Fond – akciovka
v Luxembursku - má formu tzv. Special Investment Vehicle – ktorá poväčšine
slúži na zakrývanie reálneho zadlženia zakladajúcich entít (v tomto prípade
štátov EMÚ) a k výbornému ratingu sa dostane pravdepodobne nátlakom
a nie objektívnym zhodnotením reálnej rizikovosti (investičné banky
používali finančné motivácie, keďže im chýbala sila regulátora).

Volanie po
nových ratingových agentúrach asi počuli až v Číne. Tamojšia ratingová
agentúra Dagong Global
Credit Rating Co. prvý krát zverejnila svoje ratingy krajín
.  No ani tento neanglosaský subjekt asi
európskych predstaviteľov neupokojí. Nemecko rovnako ako USA, skončili v rebríčku
za Čínou...

Zdroj: Dagong
Global Credit Rating

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards