Čisté víno z BIS

Ostatná
výročná správa
švajčiarskej „banky centrálnych bánk“
Bank for International Settlements
pomenúva súčasné ekonomické problémy prekvapivo jasnými slovami:

Čisté víno z BIS

Priama podpora odkladá nevyhnutné pokrízové úpravy a prináša riziko
vytvorenia zombie finančných a nefinančných firiem. Nízke úrokové sadzby
v centre globálnej ekonomiky zabraňujú potrebným redukciám vo finančných
pákach (nákupy aktív na dlh, pozn. prekl.), čím prispievajú k deformácii
finančného systému a vytvárajú problémy na iných miestach. Nafukovanie
súvah centrálnych bánk zapríčiňuje, že tieto stále dominujú niektorým segmentom
finančných trhov, čím narúšajú oceňovanie niektorých dôležitých dlhopisov
a pôžičiek, odrádzajú nevyhnutné vytváranie trhu súkromnými jednotlivcami
a inštitúciami a zvyšujú morálny hazard ubezpečovaním, že v niektorých
nástrojoch existuje kupec poslednej inštancie. Finančná stimulácia, ktorá
vytvorila vysoké a stále rastúce vládne dlhy v množstve krajín, je teraz
jasne neudržateľným prístupom.

Ďalej:

Rovnako je nutné dôsledne zvážiť Riziká pre finančnú stabilitu, ktoré
môžu vzniknúť z dlhotrvajúceho obdobia extrémne nízkych základných
úrokových sadzieb. Dlhé obdobie politiky takýchto nízkych sadzieb môže podporiť
dlžníkov v skracovaní doby splatnosti ich záväzkov, uľahčuje rast množstva
rizikových pozícií držaných na dlh a odďaľuje nevyhnutnú úpravu súvah. I
keď tvorcovia hospodárskej politiky môžu a mali by tieto riziká ošetriť aj
inými nástrojmi/prostriedkami, aj tak
budú asi musieť  sprísniť monetárnu
politiku skôr, ako by naznačovalo zváženie čisto makroekonomických vyhliadok
.

Na strednom grafe vidno,
že  reálne úrokové sadzby (základná
úroková sadzba upravená o infláciu spotrebiteľských cien)  v USA, VB a Eurozóne sú negatívne,
čo podporuje rast dlhov a zároveň odrádza od šetrenia.

Graf: BIS

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards