Svetová mena „bancor“?

Krajiny
ako Čína, Rusko alebo iné rozvíjajúce sa ekonomiky postupne akumulujú obrovské
množstvo amerických dolárov. Tento trend je celosvetový a má rastúcu
tendenciu. Medzinárodný menový fond (IMF) vníma riziká vyplývajúce z tohto
vývoja pre stabilitu svetového finančného systému a venuje sa
mu v nedávnej štúdii
.

Obrázok: Dolár vo svete
(percentá celosvetového objemu)

Zdroj: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf

Ak by súčasné trendy
pokračovali aj v budúcnosti, mimo územia USA by čoskoro kolovalo množstvo
amerických dolárov v objemoch, ktoré sú násobkami HDP USA.  IMF jemne naznačuje, že svet by sa mohol stať
rukojemníkom americkej vlády, ktorá by však v prípade problémov mohla
preferovať záujmy USA pred stabilitou svetového finančného systému:

Súčasný medzinárodný finančný systém sa ukázal byť stabilným
a môže ním zostať aj v budúcnosti. No toto je jeho silná stránka no
zároveň aj slabina: napriek tomu, že nie je ťažké predstaviť si preň vážne
zaťažkávacie skúšky – konkrétne ako rastie globálny dopyt po rezervných
aktívach v pomere k veľkosti americkej ekonomiky, hroziaci trade-off
medzi domácimi prioritami USA a stabilitou medzinárodného finančného
systému sa stáva možným – neexistuje žiaden trhový mechanizmus, ktorý by
priniesol robustnejší systém
.“

Predstavy
o riešeniach tejto situácie dávajú unikátnu príležitosť nahliadnuť do
dlhodobých plánov ľudí, ktorí majú riadiť stabilitu svetového finančného
systému. Preskočme riešenia navrhované IMF v krátkodobom
a strednodobom horizonte a pozrime sa rovno na koniec cesty. Tam
nájdeme globálnu menu „bancor“  („na počesť profesora
Keynesa
“ strana 27).

Obrázok: Nápady ako
uspokojiť dopyt a diverzifikovať ponuku rezerv pre stabilný medzinárodný
finančný systém ( os Y – potenciálny odpor, os X –pravdepodobná doba potrebná
na efektívnu implementáciu – krátkodobý horizont, strednodobý horizont,
dlhodobý horizont).

Zdroj: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf

Ako čerství držitelia inej
politickej meny - eura dobre
vieme, že menová únia je len prvým krokom k fiškálnej centralizácii
.
Plánujú akademici z IMF zavedenie svetovej vlády?

Pritom okamžité riešenie
globálnej nestability medzinárodného finančného systému a svetovej
závislosti na amerických dolároch a tým aj na zodpovednosti tamojších
politikov bez nutnosti zavedenia svetovlády existuje. A je prekvapivo
trhové. Treba sa vrátiť k peniazom, ktoré umelo nevytvorili politici, ale
z množstva alternatív ich v dobrovoľných interakciách vyselektovali
samotní ľudia –  k zlatu. Zlato je
jediná naozaj svetová mena, ktorá má navyše hodnotu sama o sebe teda nie
je len príliš ľahko zneužiteľným dlhopisom vlády emitujúcej krajiny.

Via: FREE
ADVICE

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards