Quantitative Neutrality

Quantitative Easing – nákup cenných papierov americkou centrálnou (FED) bankou za vymyslené peniaze vyvolala pomerne veľa rozruchu. FED dlho bez tohto nástroja nevydržal.

Quantitative Neutrality

Po tom, ako na jar 2010 táto
neštandardná monetárna politika (po starom nazývaná monetarizácia dlhu) oficiálne
skončila, stále nedošlo k výraznejšiemu zlepšeniu ekonomickej situácie. Požadovaný
cieľ toto opatrenie nesplnilo, nezamestnanosť je vysoká, ceny domov stále
hrozia pádom a pozitívny vplyv predchádzajúceho kola púšťania nových
peňazí do ekonomiky na ceny aktív sa pravdepodobne vyčerpal. Nedávno navyše
došlo k revízii amerického HDP, ktorá ukázala, že recesia nasledujúca po
finančnej kríze
bola výraznejšia, ako štátni štatistici predpokladali
.

Obrázok: USA kumulatívna zmena v HDP
od apríla 2006 v %,

pôvodný odhad vs. revidovaná verzia

Zdroj: EconompicData

Čo môže ekonóm v službách štátu
robiť? Nulovú úrokovú znížiť už nemožno. V centrálnej banke preto v snahe
„pomôcť ekonomike“ siahli po light verzii QE. Na
včerajšom zasadaní FEDu
:

S cieľom podporiť ekonomické oživenie v kontexte cenovej stability
sa Rada rozhodla udržať úroveň cenných papierov držaných FEDom na konštantnej,
súčasnej úrovni reinvestovaním splatených istín z dlhu hypotekárnych
cenných papierov agentúr do dlhých štátnych dlhopisov
“.

Novými
nákupmi bude FED de facto kompenzovať úbytok objemu dlhopisov z jeho
súvahy z dôvodu splácania istín časti hypotekárnych cenných papierov ktoré
drží. Tento krok preto možno preto skôr nazvať Quantitative
Neutrality
a  na plnokrvné pokračovanie prvého kola monetizácie  čiže QE-2 si ešte počkáme. Vzhľadom na vývoj
cien aktív a najmä prepad peňažnej ponuky však možno predpokladať, že to
už nepotrvá dlho.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards