Inflácia alebo deflácia?

Juraj
Karpiš z INESS dňa 27.9. 2010 predniesol prezentáciu s názvom
"Inflácia alebo deflácia? Aké budú následky neštandardnej menovej politiky
vo svete?" na prvom stretnutí Economic Analysis & Policy Group na
Katedre hospodárskej politiky NHF EUBA v Bratislave v tomto školskom roku. Po prezentácii nasledovala
živá debata s prítomnými doktorandmi a študentmi.

Inflácia alebo deflácia?
INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards