Štatistika z ECB

Ku svetovému
dňu štatistiky
prispela svojim dielom
(World Statistics Day Contributions of central bank statistics in a global
context) aj Európska centrálna banka
. Vzhľadom na fakt, že oficiálne
recesia skončila pred vyše rokom, je fascinujúci najmä slide číslo 7. Poskytuje
totiž pohľad pod sukne toho, čo sa dnes prezentuje ako ekonomické oživenie.

Štatistika z ECB

Financovanie súkromného
sektora cez úvery a dlhopisy stále klesá (USA) alebo v lepšom prípade
stagnuje (EMU). Za efekt „oživenia“ je teda zodpovedný najmä bujnejúci verejný
sektor, ktorému však postupne dochádzajú monetárne steroidy.

Obrázok: Pôžičky súkromnému
nefinančnému sektoru (bankové úvery a dlhopisy) – kumulovaný objem
transakcií za posledné 4 štvrťroky ako % HDP Eurozóna vs. USA.

Zdroj: ECB

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards