Vláda schválila na náš účet: 52. rokovanie

V rámci zvyšovania povedomia občanov o  hospodárení vlády s verejnými financiami vám budeme prinášať stručné reporty z rokovania vlády.

Vláda schválila na náš účet: 52. rokovanie

Vláda zasadá zhruba každú stredu a schvaľuje nariadenia, prípadne posiela do parlamentu desiatky návrhov zákonov, novelizácií, nových výdavkov, či regulácií. Medzi nimi je aj mnoho prípadov, keď je nevyhnutnosť schválených programov vlády s dopadom na peňaženky daňových poplatníkov viac ako otázna. Spomeňme napríklad budovanie a rekonštrukcie futbalových štadiónov alebo podporu Slovenska mestu Krakov pri organizovaní Zimných olympijských hier.

Podobné výstrelky by preto nemali ostať bez povšimnutia verejnosti. Preto vás budeme pravidelne informovať o tých schválených bodoch rokovania, ktoré majú vplyv na vašu daňovú peňaženku, efektivitu verejnej správy, ale aj slobodu pohybu a najmä podnikania (regulácie). Každý bod obsahuje link, na ktorom nájdete podrobnosti k danému opatreniu. Ak by ste mali záujem o zasielanie týchto reportov na email, prosím napíšte na iness[at]iness.sk.

Včera, na 52. rokovaní od začiatku funkčného obdobia, navrhla vláda nasledujúce materiály:

1) Návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády SR č. 134/2013

Popis: Uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke spolu v sume 8 000 000 eur pre 8 samosprávnych krajov.

Rokovalo sa tiež o nasledujúcich správach s dopadom na verejné financie:

2) Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12.2012

Popis: Úlohou operačného programu je poskytovať podporu implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, je teda určený najmä riadiacim orgánom a ďalším inštitúciám riadenia tejto skupiny fondov EÚ. Správa podáva informácie za obdobie 01.07.2012 – 31.12.2012. Za dané obdobie zaslalo Slovensko na účet centrálneho orgánu OP INTERACT II finančný príspevok členského štátu vo výške 151 122 Eur. Čerpanie prostriedkov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) k 31.12.2012 vo výške 12 888 660 Eur po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek (7 551 eur) voči záväzku 2007 – 2013 (30 154 277 eur)pre OP INTERACT II predstavuje 42,74 %.

3) Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Správa podáva informácie o tom, že úrad  v roku 2012 udelil pokuty v celkovej výške 160 419 eur. V roku 2012 bolo zaplatených v pokutách 678 748 eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards