Ako sa na Slovensku (ne)šetrí

Výpadok daňových príjmov prinútil ministra financií predstaviť ďalší balík opatrení, ktoré majú slovenský schodok udržať pod troma percentami HDP. Tento balík je priam učebnicovým príkladom spôsobu, akým sa na Slovensku konsolidujú verejné financie.

Ako sa na Slovensku (ne)šetrí

Mínus 361 miliónov eur v štátnej kase oproti plánu vypočítali prognostici z daňového výboru. Dve tretiny z balíka vykryje rozpustenie rezervy na otvorenie II. piliera. Tá bola vytvorená pre prípad, že by sporitelia nechceli vrátiť úspory do Sociálnej poisťovne. Rezervu sme považovali za zbytočný luxus nafukujúci výdavky rozpočtu, ktorá bola vrátane rezervy na pomalší rast vytvorená najmä preto, aby masívne zvyšovanie daňových príjmov neznížilo schodok na „hustých“ 2,3 percenta HDP už v roku 2013.

Vláda síce rezervy prezentovala ako príklad fiškálnej zodpovednosti, ale to neznamená, že fiškálne zodpovedný je len premiér s rezervou. Zodpovednejší by bol premiér, ktorý namiesto rezervy predstaví záložný balík opatrení, ktoré znížia neprioritné výdavky v prípade výpadku daňových príjmov. Aj by sa menej plytvalo, aj reformovalo, aj by schodok ostal zachovaný. A hlavne by sa viac zamestnávalo.

Dnes môžeme akurát konštatovať, že „vďaka“ horšiemu ekonomickému vývoju nebudú tieto rezervy použité na financovanie iných „prioritných“ výdavkov, ale budú použité na spomalenie rastu dlhu. To je asi jediná pozitívna správa tohto komentára, lebo pohľad na zvyšných 142 miliónov eur, ktoré balík obsahuje, veľa radosti neposkytuje. Zostava výdavkových škrtov je bohužiaľ pre slovenskú verejnú správu typická.

Zamyslenie a účtovníctvo

Na Slovensku sa deficity škrtajú v troch fázach. Najprv sa vláda zamyslí, kde získať príjmy alebo kvázipríjmy. Ak rovno nezvýši odvody, priame dane alebo DPH, tak rozpustí rezervy, alebo sa snaží získať zdroje zo štátnych podnikov na dividendách. V tomto prípade má do štátnej kasy poslať SEPS a SPP ďalších 69 miliónov, to je viac ako polovica „konsolidačného balíka“.

Môžeme diskutovať o tom, či SEPS nebudú tieto zdroje chýbať na rozvoj infraštruktúry, ale to je iná téma. Nám stačí skutočnosť, že týmto transferom nebudeme bohatší o efektívnejšiu verejnú správu, lebo je jedno, či sa naše peniaze minú v SEPS, alebo v štátnom rozpočte, zdrojov bude na konci roka menej.

Druhá fáza je účtovnícka. Ministerstvo financií pozornosť zameria na výdavkovú stránku rozpočtu a preskúma, ktoré výdavky pravdepodobne nenastanú alebo je možné ich nejakou účtovníckou fintou eliminovať. A potom ich nazve úsporami.

Je pritom úplne jedno, či ide len o presunutie výdavku do budúceho roka (napríklad spolufinancovanie európskych fondov), alebo je to znižovanie výdavkov na ropné rezervy ich postupnou privatizáciou (predchádzajúci balíček). Osobitným opatreniam ako zníženie „kompenzácie hotovostného výpadku odvodov verejného zdravotného poistenia (VZP) na výdavkoch VZP“ zrejme už nerozumie asi ani sám minister.

Pre nás je dôležité to, že nejde o znižovanie plytvania a odstraňovanie neefektívnych výdavkov. V tomto balíčku predstavuje táto fáza necelú polovicu opatrení.

Šetriaca fáza

Keď sú vyčerpané príjmové a účtovnícke fázy, nastúpi šetriaca fáza, ktorá má však kozmetickú funkciu „aby sa nepovedalo“. Ale pozor, nemyslia sa tým reformy výdavkových titulov. Na Slovensku výdavky viažeme, ani po piatich rokoch prudko deficitných rozpočtov sa u nás počet zamestnancov štátu de facto nezmenil. Tu viažeme milión na služobkách, tam milión na odmenách a dohromady máme pekných 7,5 milióna úspor, t. j. 5,3 percenta balíčka, ktoré reálne znížia výdavky štátu. Žiadne reformy. Osekávanie, ktoré je akurát dôkazom toho, že slanina je hrubá a stále je z čoho sekať.

Keď nám premiér alebo ministerstvo financií vraví, že už nie je kde šetriť, tak práve podobnými balíčkami dokazujú, ako nás vodia za nos. Keby sa systematicky prešli prevádzkové náklady všetkých rozpočtových organizácií štátu, úspory by sa iste dali počítať v stovkách miliónov.

Tentoraz to zase nevyšlo, ale nestrácajme nádej. Ministerstvá iste už od začiatku roka pripravujú množstvo štrukturálnych reforiem, ktoré parlament stihne do leta prerokovať, aby mohli od nového roku platiť. Však tak to vraveli pán premiér a minister – tento rok zvyšujeme dane, budúci rok škrtáme výdavky, nie?

SME, 25.3. 2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards